Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba (IMIM PAN)
członek korespondent PAN
 
 
Honorowy Przewodniczący
 
Prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk
 
 

Vice Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dr h.c. (AGH)
 

Vice Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska)

 
Sekretarz Komitetu

dr hab. inż. Jerzy Łabaj. Prof. PŚl (Politechnika Śląska)