Zebrania Plenarne Nr 3 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 23 października 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zebranie Plenarne Nr 3 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Jedynym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad uchwaleniem planu pracy poszczególnych sekcji Komitetu. Plan pracy został rozesłany wcześniej i był przedmiotem dyskusji wśród członków Komitetu. Po dokonaniu stosownych poprawek, zmian i uzupełnień został poddany pod głosowanie elektroniczne w systemie „Głosuj 24”.

W wyniku tajnego głosowanie przeprowadzonego w systemie „Głosuj 24” plan pracy został przyjęty zdecydowaną większością głosów.

Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Prof. dr hab. Antoni Rogalski pismem z dnia 19 listopada 2020 r. zaakceptował plan pracy i od tej chwili jest on oficjalnym dokumentem Komitetu.

W imieniu Prezydium Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Przewodniczący Komitetu

_____________________________________________

Czterech członków naszej Sekcji Materiałów Niemetalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN:

prof. Anna Boczkowska
prof. Tadeusz Uhl
prof. Andrzej Błędzki
dr inż. Andrzej Czulak

jest organizatorem 4 z 7 sesji kompozytowych online podczas Targów Kompozyt Expo w dniach 17 - 18 listopada 2020 r.

Więcej informacji pod adresem: https://www.kompozyt-expo.pl/pl/

_____________________________________________

Wręczenie nominacji na członków Komitetu

Wręczenie nominacji na członków Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN dla Prof. dr hab. inż. Rafała Dańki oraz mgr inż. Macieja Asłanowicza przez Przewodniczącego Komitetu prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę oraz z-cę Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka.

Wręczenie nominacji na członka Komitetu

 

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 2 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 12 sierpnia 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zebranie Plenarne Nr 2 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Jedynym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad kandydatami na przewodniczących poszczególnych Sekcji.

W wyniku tajnego głosowanie przeprowadzonego w systemie „Głosuj 24” na przewodniczących poszczególnych sekcji zostali wybrani:

 1. Sekcja Metalurgiczna - Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
 2. Sekcja Procesów Technologicznych -  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
 3. Sekcja Materiałów Metalowych - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
 4. Sekcja Materiałów Niemetalowych - Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
 5. Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów - Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Prof. dr hab. Antoni Rogalski pismem z dnia 30 września 2020 r. zaakceptował powyższy wybór.

Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w prowadzeniu działalności sekcji.

W imieniu Prezydium Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Przewodniczący Komitetu

 

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 1 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 22 czerwca odbyło się I Zebranie Plenarnego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie miało charakter głosowania elektronicznego nad poszczególnymi punktami Programu w systemie Głosuj24.

Podczas Zebrania został przyjęty Regulaminu Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (link do Regulaminu), który wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Wiceprezesa PAN.

Zebranie podjęło także Uchwałę w sprawie Honorowego Przewodniczącego Komitetu Prof. dr hab. inż. Marka Hetmańczyka, w której można przeczytać:

Członkowie Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk radością witają w swoim gronie dotychczasowego Honorowego Przewodniczącego Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk Profesora dr hab. inż. Marka HETMAŃCZYKA. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, że Pan Profesor będzie mógł z nami współpracować jako Honorowy Przewodniczący Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Ogromny osobisty wkład Pana Profesora w rozwój polskiej nauki o materiałach, zapał i postawa w dążeniu do celu są dla nas wzorem i inspiracją. Liczymy na pomoc, wsparcie i dobre rady w sprawach dotyczących działalności Komitetu.

 

W wyniku głosowanie w skład Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN zostali przyjęci:

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko, Prof. AGH
 3. Mgr inż. Maciej Asłanowicz

Zebranie zatwierdziło także nową strukturę Komitetu składającą się 5 Sekcji:

 1. Sekcja Metalurgiczna
 2. Sekcja Procesów Technologicznych
 3. Sekcja Materiałów Metalowych
 4. Sekcja Materiałów Niemetalowych
 5. Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów.

 

_____________________________________________

Szanowni Członkowie Komitetu,

Stan związany z panującą pandemią koronawirusa przedłuża się i na pewno w niedalekiej przyszłości nie uda się nam zorganizować Plenarnego Posiedzenia Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w formie tradycyjnej. W związku z tym, za wiedzą i aprobatą Dziekana IV Wydziału Nauk Technicznych PAN, a także po dyskusji w Prezydium Komitetu, ogłaszam posiedzenie internetowe na dzień 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) z formalnym rozpoczęciem od godz. 10:00.

Program Zebrania, jego omówienie oraz inne towarzyszące materiały zostały dostarczone do Państwa drogą mailową. W regulaminowych dwóch tygodniach, jakie dzielą nas od terminu posiedzenia, oczekujemy od Państwa propozycji, sugestii oraz wniosków, które prosimy przesyłać na ręce Sekretarza Komitetu. Będą się z nimi mogli zapoznać wszyscy Członkowie Komitetu. Otrzymane wnioski zostaną podsumowane przez Prezydium i przesłane do Członków Komitetu przed rozpoczęciem głosowań elektronicznych w dniu 22 czerwca 2020 roku. Wszystkie informacje niezbędne do głosowania elektronicznego zostaną przesłane bezpośrednio przed dniem 22 czerwca 2020 roku.

Z najlepszymi życzeniami,

Przewodniczący Komitetu
Paweł Zięba

 

_____________________________________________

Profesor Jerzy Lis, Rektorem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie!

25 maja 2020 roku Jerzy Lis, nasz Kolega i Członek Komitetu, został wybrany Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej.

Magnificencjo Rektorze, serdeczne gratulacje i życzenia, aby ten wielki okręt nazywany Akademią Górniczo-Hutniczą pływał po wodach spokojnych, a jego Sternik wyznaczał kurs, który zawsze doprowadzi do zamierzonego celu.

Informacja o wyborze dostępna jest:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82384%2Ckrakow-prof-jerzy-lis-wybrany-na-rektora-akademii-gorniczo-hutniczej.html

 

_____________________________________________

Dnia 10 marca 2020 na inauguracyjnym posiedzenia Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN zostały podjęte pierwsze decyzje.

 

Ukonstytuowało się Prezydium Komitetu w składzie:

 

1. Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, czł. kor. PAN (IMIM PAN)

2. Vice Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dr h.c. (AGH)

3. Vice Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska)

4. Sekretarz- dr hab. inż. Jerzy Łabaj, Prof. PŚl (Politechnika Śląska)

 

Dnia 21 kwietnia 2020 roku Prezydium PAN podjęło uchwałę powołującą Prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę na Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

(załącznik: PPAN_U_9_2020)