• Konferencja on-line dla branży materiałów kompozytowych

W dniach 24 i 25 marca br. odbędzie się Konferencja on-line: Click-Watch-Talk 2.0 - dla branży materiałów kompozytowych, której Sekcja Materiałów Niemetalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii jest współorganizatorem.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem znajdującym się pod linkiem:

https://www.kompozyt-expo.pl/pl/click-watch-talk.html

 

  • FORUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ (Materials Engineering Forum)

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN                          

Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

Forum Inżynierii Materiałowej to nowa formuła międzyuczelnianych seminariów naukowych pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Forum ma na celu dalszą integrację środowiska naukowego skupionego w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Inicjatywą została podjęta przez trzy uczelnie: Politechnikę Warszawską, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Śląską oraz Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. W skład Komitetu Organizacyjnego Forum wchodzą:

prof. dr hab. inż. Maria Sozańska – Politechnika Śląska (przewodnicząca)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Robert Filipek – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. inż. Maciej Szczerba, profesor instytutu – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
dr inż. Hanna Myalska – Politechnika Śląska (sekretarz)
dr Bartosz Chmiela – Politechnika Śląska
dr inż. Paweł Gradoń – Politechnika Śląska
mgr inż. Damian Migas – Politechnika Śląska

Zaplecze techniczno – informatyczne zapewnia Politechnika Śląska, spotkania odbywają się na platformie Zoom.

Wykład 1 (streszczenie)

 

Wykład 2 (streszczenie)

prezentacja

Wykład 3 (streszczenie)

prezentacja

Wykład 4 (streszczenie)

prezentacja

Wykład 5 (streszczenie)

prezentacja

     

         

Z powodu ciągłego rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencji, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przełożeniu terminu konferencji na październik 2021r. Uwzględniając proces łączenia Komitetu Metalurgii PAN i Komitetu Inżynierii Materiałowej PAN i utworzenia nowego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz wyniki ostatnich wyborów do nowego Komitetu, wprowadzono także stosowne zmiany w składzie Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego konferencji.

XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN „METALURGIA 2020” odbędzie się w trybie hybrydowym dniach 20-22 października 2021 roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań w szeroko rozumianym zakresie „metalurgia”, uzyskanych w latach 2015-2020 w pracach realizowanych w placówkach Polskiej Akademii Nauk, na wyższych uczelniach i instytutach badawczych szczególnie przez członków wszystkich Sekcji b. Komitetu Metalurgii PAN.

  • XXV Jubileuszowe Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, 24-27 październik 2021, Hotel Arłamów, Ustrzyki Dolne
  • EMAS 2021 - 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis 16 - 20 maj 2021, Krakow, Poland

Bearing in mind all precautions regarding Sars Cov-2 pandemia and taking into account the safeness of participants, today, during European Microbeam Analysis Society Board Meeting, all members of the Board voted unanimously to postpone the EMAS 2021 - 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, preliminary planned from 16th to 20th of May 2021, to the new date, mainly: from 7th of May (Saturday) to 11th of May (Wednesday) 2022. The venue, i.e. Jagiellonian University Auditorium Maximum as well as the scientific programme of the workshop remain unchanged.

https://www.microbeamanalysis.eu/events/event/60-emas-2021-17th-european-workshop-on-modern-developments-and-applications-in-microbeam-analysis