Otwarte zebranie Sekcji Metalurgicznej Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN o/Kraków

Zebranie odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, ul. Czarnowiejska 66, paw. B5, sala Nr 1-parter.

Referat pt. “Korozja stopów biomedycznych - osiągnięcia i nowe wyzwania" wygłosi Prof. dr hab inż. Halina Krawiec, AGH.

 _____________________________________________

Forum Inżynierii Materiałowej

Zaproszenie na seminarium Forum Inżynierii Materiałowej, podczas którego referaty wygłoszą  prof. Bartosz Gapiński oraz prof. Jacek Tarasiuk

     więcej informacji...

 

 

 _____________________________________________

 

Profesor Mirosław Szybowicz, Członek Naszego Komitetu z ważnymi funkcjami na Politechnice Poznańskiej

Dr hab. Mirosław Szybowicz, Profesor Uczelni został powołany na kolejną kadencję w latach 2024-2028 na Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej oraz Przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w Politechnice Poznańskiej.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

W imieniu Prezydium
Przewodniczący KIMiM PAN

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

_____________________________________________

64 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2024"

18 - 20 września 2024, Gliwice, Hotel Malinowski Business.
Konferencja pod patronatem naukowym Komisji Odlewnictwa PAN-Katowice oraz Sekcji Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

Szczegóły: https://kikm2024.syskonf.pl/

_____________________________________________

Wybory Dziekanów na wyższych uczelniach

Miło nam jest poinformować, że Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w kadencji 2024-2028 będzie Członek naszego Komitetu, Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska.

Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że w trwającym procesie wyborczym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyłonieni zostali kandydaci na:

- Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia,
- Dziekana Wydziału Odlewnictwa, Prof. dr hab. inż. Marcin Górny,

również Członkowie naszego Komitetu. Obie Kandydatury wymagają akceptacji JM Rektora AGH, ale jesteśmy przekonani, że już w niedługim czasie będziemy się cieszyć z razem Nimi z uzyskanych nominacji.

W imieniu Prezydium
Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

_____________________________________________

Profesor Jerzy Lis Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Miło nam jest poinformować, że nasz Kolega i członek Komitetu, Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, członek rzeczywisty PAN, został w dniu 26 kwietnia 2024 r. wybrany ponownie Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kadencję 2024-2028.
Magnificencjo Rektorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia, aby ta druga kadencja dostarczyła Panu i całej społeczności akademickiej AGH wielu sukcesów, satysfakcji i uznania w kraju i za granicą.

Informacja o wyborze dostępna jest:
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/profesor-jerzy-lis-ponownie-rektorem-agh

_____________________________________________

Konferencja "Spawalnictwo w dobie zrównoważonego rozwoju"

Patronat honorowy Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk nad 65. Międzynarodową Konferencję Spawalniczą „Spawalnictwo w dobie zrównoważonego rozwoju” organizowaną przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa w dniach 15-17 października 2024 roku.

Szczegóły dotyczące Konferencji:

https://git.lukasiewicz.gov.pl/miedzynarodowa-konferencja-spawalnicza/

_____________________________________________

Profesor Marek Warzecha, Rektorem Politechniki Częstochowskiej

Miło nam jest poinformować, że nasz Kolega i członek Komitetu, dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. uczelni, został w dniu 18 kwietnia 2024 r. wybrany Rektorem Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2024-2028.
Magnificencjo Rektorze, proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia podejmowania samych trafnych decyzji dla całej społeczności akademickiej.
Informacja o wyborze dostępna jest:
https://pcz.pl/aktualnosci/nowy-rektor-politechniki-czestochowskiej-664.html

_____________________________________________

Odznaczenia państwowe dla Członków naszego Komitetu

Dnia 4 kwietnia 2024 r., podczas uroczystości w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik wręczył odznaczenia państwowe dla trzech członków naszego Komitetu.
Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Profesor dr hab. inż. Paweł Zięba,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała Profesor dr hab. inż. Natalia Sobczak,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, Profesor Instytutu.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich odznaczonych

 

odznaczenia

_____________________________________________

Zebranie Plenarne Nr 1 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk

18 marca 2024 roku w Krakowie odbyło się I Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w kadencji 2023-2027. W zebraniu uczestniczyło 33 z 37 wybranych członków Komitetu.
Na wstępie Rektor AGH, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, czł. rzecz. PAN powitał Członków Komitetu, a następnie otwarcia Zebrania dokonała Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN, wręczając nowo wybranym Członkom Komitetu nominacje na kadencję 2023-2027, a także nowo wybranemu Redaktorowi Naczelnemu czasopisma Archives of Metallurgy and Materials, dr hab. inż. Maciejowi Szczerbie.
Po przedstawieniu sprawozdania z mijającej kadencji Komitetu przez ustępującego Przewodniczącego, prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę, czł. koresp. PAN, powołano Komisję Skrutacyjną w celu wybrania organów Komitetu, a następnie przystąpiono do wyborów nowego Przewodniczącego Komitetu. Jedyną osobą zgłoszoną do tego stanowiska był prof. dr hab. inż. Paweł Zięba. W wyniku tajnego głosowania Członkowie Komitetu jednomyślnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Przewodniczącym Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w kadencji 2023-2027 wybrali prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę.
Nowo wybrany Przewodniczący zgłosił propozycje kandydatur na wiceprzewodniczących Komitetu w osobach: prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka oraz prof. dr hab. inż. Jarosława Mizerę, a także kandydaturę na sekretarza Komitetu w osobie prof. dr hab. inż. Jerzego Łabaja. Wobec braku zgłoszeń kolejnych kandydatur, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie nad zaproponowanymi Kandytami. W wyniku tajnego głosowania, Członkowie Komitetu jednomyślnie poparli przedstawione Kandydatury bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Następnie Przewodniczący w krótkim wystąpieniu przedstawił stan dyscypliny Inżynieria Materiałowa pod względem krajowych ośrodków reprezentujących Inżynierię Materiałową, a także proponowanego programu działań na przyszłość.
Kolejnym punktem była propozycja utrzymania dotychczasowej struktury wewnętrznej Komitetu z możliwością reprezentowania różnych środowisk funkcjonujących w dyscyplinie. Wobec akceptacji koncepcji, Komisja Skrutacyjna przedstawiła do przegłosowania w głosowaniu jawnym powołanie następujących Sekcji Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN:

- Sekcja Metalurgiczna,
- Sekcja Procesów Technologicznych,
- Sekcja Materiałów Metalowych,
- Sekcja Materiałów Niemetalowych,
- Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów.

Członkowie Komitetu jednomyślnie poparli zaproponowaną strukturę Komitetu.
Kolejne głosowanie w porządku obrad dotyczyło wyboru Przewodniczących Sekcji. Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba zaproponował następujące osoby do przewodniczenia powołanym Sekcjom:

- prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek (Sekcja Metalurgiczna)
- prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski (Sekcja Procesów Technologicznych),
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik (Sekcja Materiałów Metalowych),
- prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki (Sekcja Materiałów Niemetalowych),
- prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel (Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów)

W wyniku tajnego głosowania, każdy ze zgłoszonych Kandydatów uzyskał jednomyślne poparcie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przewodniczący, zgodnie z Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych § 4, rekomendował dr hab. inż. Dariusza Kuca, profesora Politechniki Śląskiej jako Kandydata do uzupełnienia składu Komitetu. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie dotyczące poparcia tego wniosku. W wyniku głosowania kandydatura prof. Dariusza Kuca uzyskała jednomyślne poparcie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ostatnim punktem Zebrania było omówienie spraw wniesionych przez Członków Komitetu. W ramach tego punktu przedstawiono informacje o udziale naukowców reprezentujących dyscyplinę Inżynieria Materiałowa w programach badawczych Preludium i Opus. Przedstawiona została także informacja o planowanych konsultacjach organizowanych przez Przewodniczącego Rady NCN, prof. dr hab. Roberta Hasteroka, dotyczących panelu ST11 w NCN, na które została zaproszona reprezentacja Członków Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.
W związku z wyczerpaniem omawianych tematów oraz brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komitetu prof. dr hab. inż. Paweł Zięba zakończył Zebranie.

 

1 DSC2607

Archiwum AGH, fot. Zbigniew Sulima

 

2IMG 20240318 WA0045

3IMG 20240318 WA0042

4IMG 20240318 WA0007

_____________________________________________

XVIII International Conference on Electron Microscopy, 9-12 Czerwca 2024, Zakopane

Komitet Inżynierii Materiałowej I Metalurgii Polskiej Akademii Nauk objął patronatem organizację i przebieg konferencji dedykowanej mikroskopii elektronowej, jako jednego z podstawowych narzędzi poznawczych mikrostruktury, budowy fazowej i składu chemicznego materiałów metalicznych, ceramicznych, biologicznych i polimerów.

Konferencja organizowane jest przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Mikroskopowe i firmę COTI Conference.

Szczegóły dotyczące konferencji: https://em2024.pl/

_____________________________________________

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMITETU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA LATA 2020-2023

Rok 2020 był dla wszystkich członków Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk rokiem wyjątkowym. Wynikało to z faktu, że po raz pierwszy w historii IV Wydziału Nauk Technicznych PAN nastąpiło połączenie dwóch komitetów naukowych: Komitetu Nauki o Materiałach PAN i Komitetu Metalurgii PAN.

Zbiegło się to z wyborami według nowej formuły, zgodnie z którą prawo czynne i bierne zostało rozszerzone na wszystkich samodzielnych pracowników naukowych. Zatem przestało być przywilejem osób posiadających tytuł naukowy profesora. Co więcej, nowa formuła głosowania ograniczała istotnie możliwość wyboru kandydata reprezentującego jedną jednostkę naukową do 5 osób.

W tej sytuacji wybór 30-sto osobowej reprezentacji inżynierii materiałowej i metalurgii
w takim, a nie innym kształcie, uznać należało za sukces i znak, że w nowej rzeczywistości jest szansa na harmonijną współpracę.

Za sukces uważamy także przeprowadzenie, prawie w ostatniej chwili, inaugurującego Zebrania Plenarnego w sposób bezpośredni. Pandemia koronawirusa, która nastąpiła chwilę później odcięła nas prawie od wszelkich kontaktów bezpośrednich, a przede wszystkim spotkań w ramach różnego rodzaju sympozjów, warsztatów, konferencji i posiedzeń.
W tej sytuacji przeprowadzenie, podczas dwóch tzw. „zdalnych” Zebrań Plenarnych Komitetu, spraw związanych z podziałem na sekcje, sformułowaniem planów działań sekcji oraz wyborem dodatkowych osób na członków Komitetu, należy traktować jako kolejny sukces.

Od samego początku działał w miarę sprawie kanał informacyjny, jakim jest strona internetowa Komitetu, uzupełniana na bieżąco i uaktualniana. Udało się także zainteresować dużą część członków Komitetu konferencją mikroskopii elektronowej, zorganizowaną przez Politechnikę Śląską. Zapewnienie, poprzez platformę „Zoom”, możliwości wysłuchania referatów, wzięcia udziału w dyskusji bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, było nową inicjatywą, które mogła się szerzej przyjąć w przedłużającej się krytycznej sytuacji związanej z pandemią.

Sprawą nierozstrzygniętą pozostawał status członków sekcji i oczekiwaliśmy tutaj stanowiska wiceprezesa PAN. Było to o tyle ważne, że pomyślna decyzja w tym względzie pozwoliłaby na rozpoczęcie działania poszczególnych sekcji w pełnym zakresie zadań sformułowanych w ich planach.

Trwający stan pandemii Covid-19 spowodował, że kolejne 4 Zebranie Plenarne Komitetu odbyło się w trybie zdalnym. Tematem, który zdominował posiedzenie była sprawa poparcia dla wniosku o utworzenie nowego panelu dziedzinowego Inżynieria Materiałowa
w Narodowym Centrum Nauki. Wszyscy członkowie Komitetu jednomyślnie poparli nasze działania, prowadzone wspólnie z Polskim Towarzystwem Materiałoznawczym. Swoje poparcie wyrazili praktycznie wszyscy przewodniczący rad Dyscypliny Inżynieria Materiałowa obecni na zebraniu. Na kanwie wystąpienia do NCN-u, Komitet przygotował także ekspertyzę pod tytułem Mapa Polski Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 2021.

Rok 2021 przyniósł także uruchomienie nowej inicjatywy pod nazwą Forum Inżynierii Materiałowej – jako platformy wymiany wiedzy i informacji w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Do końca 2021 odbyły się 4 tematyczne spotkania, podczas których przedstawiono 6 referatów wybitnych specjalistów z różnych obszarów nauki o materiałach. Niezależnie od Forum, aktywną działalność prowadziły poszczególne sekcje Komitetu, będąc współorganizatorem lub gospodarzem różnorodnych warsztatów i konferencji.

Chwila oddechu, którą żeśmy otrzymali od wirusa w okresie wczesno jesiennym została wykorzystana na przeprowadzenie XVII Konferencji Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk METALURGIA 2020, która zwieńczyła wieloletnią tradycję organizowania cieszących się uznaniem i renomą wielopokoleniowych polskojęzycznych Konferencji Sprawozdawczych byłego już Komitetu Metalurgii PAN. Konferencja zgromadziła 86 uczestników, specjalistów z dyscypliny metalurgia i współcześnie pojmowanej inżynierii materiałowej z całego kraju, co w istniejącej sytuacji uważamy za wielki sukces.

Konferencję połączono z kolejnym 5 Plenarnym Zebraniem Komitetu, które odbyło się
w trybie hybrydowym; aczkolwiek cieszyliśmy się z osobistej obecności większości członków Komitetu w Bukowinie Tatrzańskiej. Spotkanie było okazją do wstępnego podsumowania wszelkiej aktywności mającej miejsce w 2021 roku. Ponadto członkowie Komitetu zostali zapoznani z efektami inicjatywy podjętej wspólnie z Polskim Towarzystwem Materiałoznawczym, a dotyczącej nowego programu strategicznego w NCBiR, dotyczącego inżynierii materiałowej.

Trzeci rok działalności Komitetu był rokiem stopniowego powrotu do rzeczywistości po pandemii COVID. Wyrazem tego było zorganizowanie w Wieluniu wyjazdowego 6 Zebrania Plenarnego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie poprzedziła wizyta w firmie Silum Sp. z o.o., która jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży odlewniczej, zwłaszcza w zakresie nowoczesnego odlewnictwa ciśnienio,+wego odpowiedzialnych części aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Nikt z nas nie mógł wtedy przypuszczać, że już 8 miesięcy później nie będzie wśród nas Głównego Organizatora tego spotkania, członka naszego Komitetu mgr inż. Macieja Asłanowicza. Możemy tylko zapewnić, że nie zapomnimy Macieja pamiętając, ile wniósł wartościowego do naszego gremium.

Rok 2022 przyniósł naszemu środowisku sukces, który nigdy w przeszłości się nie wydarzył. Nasze starania podjęte wspólnie z Polskim Towarzystwem Materiałoznawczym, wsparte przez Rady Dyscyplin Inżynieria Materiałowa i koordynowane przez Rektora AGH, JM Profesora Jerzego Lisa, członka rzeczywistego PAN, doprowadziły do ustanowienia nowego panelu ST 11 Inżynieria Materiałowa w Narodowym Centrum Nauki. Teraz już tylko od nas zależy, jak wykorzystamy ten fakt.

Z wielkim niepokojem oczekiwaliśmy na wyniki ewaluacji jednostek naukowych, zwłaszcza w kontekście zagrożeń płynących ze strony niektórych naukowców z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, którzy z końcem 2021 r. zadeklarowali zmianę na dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych z dyscypliną wiodącą inżynieria materiałowa, pomimo tego, że ich dorobek naukowy daleko odbiegał od standardów przyjętych w tej dyscyplinie. Znalazło to swój wyraz podczas VII Zebrania Plenarnego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie na prośbę przewodniczącego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Prof. Pawła Zięby, skierowaną do Prezesa PTM Prof. Dariusza Katy, odbyło się podczas XXVI Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Podczas Seminarium Przewodniczący Komitetu Prof. P. Zięba wygłosił referat pt. „Dyscyplina Inżynieria Materiałowa- krajobraz po bitwie”, po którym odbyła się dyskusja panelowa pt. „Dokąd zmierza Inżynieria Materiałowa w Polsce?”. Głosy w dyskusji dotyczyły głównie potrzeby doprecyzowania definicji „inżynierii materiałowej” oraz sposobu deklaracji pracowników reprezentujących różne jednostki do tej dyscypliny. Jednoznacznie potwierdzono, że aktualnie stosowane zasady ewaluacji jednostek naukowych wymagają dopracowania w celu eliminacji nieprawidłowości, które deprecjonują osiągnięcia jednostek od wielu lat funkcjonujących w obszarach badawczych związanych z inżynierią materiałową, jak i kształceniem kadry w tym obszarze. Komitet z dezaprobatą odniósł się do praktyk niektórych podmiotów naukowych, które wykorzystując niedoskonałość systemu ewaluacji jednostek naukowych, dokonywało „transferu” pracowników naukowych i ich dorobku pomiędzy dziedzinami i dyscyplinami naukowymi. W ten sposób inżynieria materiałowa „wzbogaciła” się w „specjalistów”, którzy cały swój awans naukowy uzyskali w dziedzinie nauk chemicznych lub fizycznych, a nie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zostały opracowane rekomendacje, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji.

Ostatni rok działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w kadencji 2020-2023 przyniósł kilka wydarzeń ważnych dla wszystkich nas pracujących w obszarze inżynierii materiałowej. Pierwszym z nich była niewątpliwie największa konferencja pokazująca stan obecny i perspektywy rozwoju dyscypliny. Konferencja XXIIIrd Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies AMT'2023 zgromadziła ok. 250 uczestników, co było nie tylko wielkim sukcesem organizatorów (główny organizator Politechnika Śląska), ale także całego naszego środowiska. W bardzo dużym stopniu sukces konferencji był udziałem aktywnego udziału członków Komitetu w jej przygotowaniu i przebiegu. Również powodzeniem zakończyły się trzy największe światowe konferencje objęte patronatem Komitetu, a mianowicie: 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, Joint 17th Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials (RQ 17) and 27th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 27) oraz 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis

Podczas Zebrania Plenarnego naszego Komitetu powróciła sprawa ewaluacji jednostek naukowych i wszystkich ułomności, a nawet patologii z nią związanych. W tym kontekście wyraźnie wybrzmiała determinacja środowiska do dokonania zmian i uporządkowania wszelkich regulacji prawnych, związanych z parametryczną oceną jednostek Naukowych. Dyskutowane były także sprawy zbliżających się wyborów do Rady Doskonałości Naukowej oraz naszego Komitetu.

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej zakończyły się w pełni satysfakcjonująco. Rekomendacje Komitetu, udzielone Prof. Prof. M. Lewandowskiej, M. Sozańskiej i D. Kacie przełożyły się w sposób spektakularny na wyniki głosowania, co świadczy o dużej integracjii lojalności naszego środowiska.

Ostatnia uwaga odnosi się również do specyfiki wyborów do naszego Komitetu. Zmiana regulaminu wymusiła ustalenie swoistego parytetu miejsc dla poszczególnych jednostek, a także zaproponowania Kandydatów cieszących się najszerszym poparciem środowiska.
W konsekwencji nowo wybrani członkowie Komitetu, którzy formalnie rozpoczną swoją pracę 18 marca 2024 r., reprezentują 14 najbardziej liczących się ośrodków z całego kraju.

 

Prezydium Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Polskiej Akademii Nauk

Kraków-Warszawa-Katowice 2024

_____________________________________________

Nagrody Ministra Nauki

18 lutego 2024 r., podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej, Minister Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Wśród laureatów znalazł się Członek Naszego Komitetu Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak, dr h. c. z Wydziału Odlewnictwa AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, który został uhonorowany nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Nagroda została przyznana za podjęcie w AGH w okresie obejmującym zaledwie dwa lata (2021-2022) unikatowych badań w skali kraju i świata, dotyczących prekursorskiego kierunku eksperymentalnego w dziedzinie nauk technicznych, dedykowanego opracowaniu nowych produktów i procesów z zakresu określonego autorskim mianem wysokotemperaturowej inżynierii ciekłego metalu.
W rezultacie prowadzenia tych badań po raz pierwszy pozyskano zupełnie nową wiedzę, istotnie poszerzającą zasób poznania i kwalifikacji, która może znaleźć zastosowanie w praktyce laboratoryjnej i przemysłowej, zwłaszcza w obszarze diametralnie nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, szczególnie dla energetyki, medycyny, przemysłu samochodowego, lotniczego i kosmicznego. Jest to istotne, znamienne i wyróżniające dla stanowienia uczelni nagrodzonego - Akademii Górniczo-Hutniczej - jako Inicjatywy Doskonałości-Uczelni Badawczej.
Prof. Jerzy J. Sobczak opracował własną oryginalną, kompleksową koncepcję organizacji środowiskowego Laboratorium Inżynierii Ciekłego Metalu (LMELab– Liquid Metal Engineering Laboratory), dodatkowo indywidualnie pozyskując niezbędne środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, podejmując bezprecedensową akcję promocyjną oraz doprowadzając do uruchomienia stanowiska badawczego, wyposażonego w unikatowy, autorski i opatentowany mobilny kompleks aparaturowy SMART (Special Device for Measurements in Support of Advanced Research at High Temperature), nagrodzony Złotym Medalem MTP ITM Industry Europe 2021, Modernlog 2021 w kategorii „Nauka Dla Gospodarki”.

LMELab powstało w rezultacie umowy konsorcjum, zawartej pomiędzy AGH im. Stanisława Staszica a Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. Aleksandra Krupkowskiego.
https://home.agh.edu.pl/~sobczak/

Nagroda ministra

_____________________________________________

Podsumowanie działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w roku 2023

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Czwarty rok działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w kadencji 2020-2023 przyniósł kilka wydarzeń ważnych dla wszystkich nas pracujących w obszarze inżynierii materiałowej. Pierwszym z nich była niewątpliwie największa konferencja pokazująca stan obecny i perspektywy rozwoju dyscypliny. Konferencja XXIIIrd Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materials and Technologies AMT'2023 zgromadziła ok. 250 uczestników, co było nie tylko wielkim sukcesem organizatorów (główny organizator (Politechnika Śląska), ale także całego naszego środowiska. W bardzo dużym stopniu sukces konferencji był udziałem aktywnego udziału członków Komitetu w jej przygotowaniu i przebiegu. Również powodzeniem zakończyły się dwie największe światowe konferencje objęte patronatem Komitetu, a mianowicie: 17th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis oraz Joint 17th Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials (RQ 17) and 27th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials (ISMANAM 27).

Podczas Zebrania Plenarnego naszego Komitetu powróciła sprawa ewaluacji jednostek naukowych i wszystkich ułomności, a nawet patologii z nią związanych. W tym kontekście wyraźnie wybrzmiała determinacja środowiska do dokonania zmian i uporządkowania wszelkich regulacji prawnych, związanych z parametryczną oceną jednostek Naukowych. Dyskutowane były także sprawy zbliżających się wyborów do Rady Doskonałości Naukowej oraz naszego Komitetu.
Wybory do Rady Doskonałości Naukowej także zakończyły się w pełni satysfakcjonująco. Rekomendacje Komitetu, udzielone Prof. Prof. M. Lewandowskiej, M. Sozańskiej i D. Kacie przełożyły się w sposób spektakularny na wyniki głosowania, co świadczy o dużej integracji i lojalności naszego środowiska.

Ostatnia uwaga odnosi się również do specyfiki wyborów do naszego Komitetu. Zmiana regulaminu wymusiła ustalenie swoistego parytetu miejsc dla poszczególnych jednostek, a także zaproponowania Kandydatów cieszących się najszerszym poparciem środowiska. W konsekwencji nowo wybrani członkowie Komitetu, którzy formalnie rozpoczną swoją pracę 19 marca br., reprezentują 14 najbardziej liczących się ośrodków z całego kraju.

 _____________________________________________

Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie 2023

Członkowie Komitetu zostali zaliczeni do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem przyjętych wskaźników cytowań ich publikacji (całokształt kariery lub/i ranking za 2022 r.). To czwarta edycja rankingu zapoczątkowanego w 2019 r. Na podstawie publikacji w czasopiśmie PLOS Biology autorów z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier oraz Scitech Strategies.

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6/files/d2537947-3d38-42e5-9c34-15c3dfe04f59

Lista zawiera nazwiska 2% naukowców uszeregowane na podstawie przyjętych wskaźników oceny dorobku naukowego, takich jak: index Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz rola i miejsce na liście autorów.

Miło nam poinformować, ze na liście znaleźli się:

1. Prof. Andrzej Błędzki
2. Prof. Władysław Gąsior
3. Prof. Adam Grajcar
4. Prof. Zbigniew Gronostajski
5. Prof. Leszek Jaroszewicz
6. Prof. Tadeusz Kulik
7. Prof. Małgorzata Lewandowska
8. Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. Instytutu
9. Prof. Paweł Zięba

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Prezydium Komitetu

 _____________________________________________

Życzenia BN 2023

 _____________________________________________

 

Wyniki wyborów do Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027

Zestawienie ilościowe pod względem ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

 _____________________________________________

 

Forum Inżynierii Materiałowej

Zaproszenie na seminarium Forum Inżynierii Materiałowej, podczas którego referaty wygłoszą  prof. Hubert Gojzewski oraz dr Adam Piasecki

     więcej informacji...

 

 

 _____________________________________________

 

Nowo wybrani członkowie Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027


Andrzej Błędzki
Anna Boczkowska
Krzysztof Czupryński               
Halina Garbacz
Maria Gazda
Tomasz Goryczka
Marcin Górny
Adam Grajcar
Zbigniew Gronostajski
Jerzy Jedliński

Łukasz Kaczmarek
Mirosław Karbowniczek
Dariusz Kata
Aleksandra Kolano-Burian               
Agnieszka Kopia
Tadeusz Kulik
Jerzy Łabaj
Łukasz Madej
Jarosław Mizera
Jerzy Morgiel
Grzegorz Moskal
Maciej Motyka
Beata Smyrak
Jerzy Sobczak
Maria Sozańska
Maciej Szczerba
Mirosław Szybowicz
Marek Warzecha
Joanna Wojewoda-Budka
Adam Zieliński

 _____________________________________________

Targi Kompozyt-EXPO w Krakowie

Aktywny udział członków Sekcji Materiałów Niemetalowych Komitetu w Targach Kompozyt-EXPO w Krakowie w dniach 4-5 października 2023r.

_____________________________________________

Jubileusz 88-lecia urodzin Profesora Mieczysława Wysieckiego

Nasz Kolega, wieloletni członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego obchodził 10 października 2023 r. swoje 88 urodziny. Z tej okazji Prezydium Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN przyłączając się do tych wszystkich, dla których Osoba Profesora jest bliska, życzy nieustającego zdrowia, wielu sił, pogody ducha, szczęścia i radości, spokoju oraz poczucia spełnienia we wszystkich podejmowanych aktywnościach.

Przy tej okazji chcemy także przybliżyć sylwetkę naukową Profesora.

 

Wysiecki

_____________________________________________

Inauguracja Roku Akademickiego 2023-2024 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Dnia 2 października 2023 r. obyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2023-2024 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu wziął udział Przewodniczący Komitetu Prof. Paweł Zięba, Wice Przewodniczący Prof. Jerzy Sobczak, członkowie Komitetu: Prof. K. Czupryński, Prof. D. Kata, Prof. T. Knych, Prof. M. Sozańska, Prof. J. Wojewoda-Budka oraz Prof. A. Zieliński
Ponadto uczestnikami byli członkowie Komitetu reprezentujący Wydział Inżynierii Materiałowej: Prof. J. Mizera (Wiceprzewodniczący Komitetu), Prof. A. Boczkowska (Dziekan Wydziału), Prof. H. Garbacz, Prof. Małgorzata Lewandowska, Prof. T. Kulik oraz Prof. Z. Pakieła.

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ma długą tradycję kształcenia w obszarze Inżynierii Materiałowej. Korzenie sięgają roku akademickiego 1973/74, kiedy to przygodę z Inżynierią Materiałową rozpoczęła pierwsza grupa 29 studentów, wówczas jeszcze w Instytucie Materiałoznawstwa (na Wydziale Mechanicznym Technologicznym), który w 1975 roku został połączony z Katedrą Materiałoznawstwa (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) i przekształcony w Instytut Inżynierii Materiałowej na prawach Wydziału. Pierwszym Dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej na prawach Wydziału został Prof. dr hab. inż. Stefan Wojciechowski, a pierwszym absolwentem w marcu 1978 roku mgr inż. Jan Kulikowski. Od 1991 roku jest to Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

Obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej PW posiada ponad 140 pracowników, zlokalizowanych w 4 zakładach, w których łącznie funkcjonuje 28 zespołów badawczych, jest realizowanych ponad 90 projektów finansowanych ze źródeł NCBiR, NCN, FNP, Unii Europejskiej i innych. Wydział ma ponad 250 studentów łącznie na 1-szym i 2-gim stopniu studiów, ponad 60 doktorantów łącznie na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej.

Wydział dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą. W kwietniu 2023 roku uroczyście zostało otwarte, z udziałem JM Rektora PW, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej wyposażone w najnowocześniejszy w Polsce transmisyjny mikroskop elektronowy Spectra 200 (S)TEM firmy Thermo Fisher Scientific, sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych”.

Pracownicy Wydziału prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie. Sześcioro z nich w 2022 roku znalazło się w zestawieniu 2% najczęściej cytowanych naukowców na Świecie (World’s TOP 2% Scientists 2021), przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier. Naukowcy WIM PW w zestawieniu za całą karierę:

• prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik (Materials),
• prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska (Materials),
• dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Materials),
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń (Materials).

Oraz w zestawieniu za rok 2021:

• dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni (Materials),
• prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski (Biomedical Engineering).

Pracownicy Wydziału zdobywają prestiżowe nagrody. W roku 2023 technologia opracowana we współpracy PW ze spółką spin-off ADJ Nanotechnology, której prezesem jest prof. dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, wygrała 33 edycję Konkursu “Teraz Polska” w kategorii “innowacje”, natomiast prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska otrzymała statuetkę „Srebrny Inżynier 2022” w kategorii nauka w 29. edycji plebiscytu organizowanego przez redakcję „Przeglądu Technicznego” i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Pracownicy Wydziału w 100% deklarują prowadzenie badań w Dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. W rankingu QS by Subject „Materials Sciences” Inżynieria Materiałowa uprawiana na Politechnice Warszawskiej jest klasyfikowana najwyżej ze wszystkich Inżynierii Materiałowych w Polsce.

Wydział kształci studentów najlepiej w Polsce. W rankingu Studiów Inżynierskich miesięcznika Perspektywy w 2023 roku Wydział Inżynierii Materiałowej PW po raz kolejny znalazł się na 1. miejscu jako ten, który najlepiej w Polsce kształci na kierunku Inżynieria Materiałowa. W 11. edycjach tego rankingu 9 razy Wydział klasyfikowany był na 1. miejscu i tylko dwukrotnie na miejscu 2.

Kierunek Inżynieria Materiałowa na Wydziale posiada akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz certyfikat doskonałości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kat. Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów. Studenci Wydziału sięgają po prestiżowe nagrody i stypendia, w tym stypendium Ministra Edukacji i Nauki.

Politechnika Warszawska ma status uczelni badawczej, prowadzącej badania na najwyższym światowym poziomie. W ramach programu IDUB PW Wydział Inżynierii Materiałowej realizuje granty badawcze i dydaktyczne, a także w ramach STRATEG PW projekt „Pilotażowa instalacja wytwarzania i magazynowania energii oparta o efektywne oraz trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne”.

Wydział uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki dla projektu „Era materiałów - popularyzacja inżynierii materiałowej wśród uczniów szkół średnich” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczególny nacisk Wydział kładzie na umiędzynarodowienie poprzez wprowadzanie specjalności anglojęzycznych do programu kształcenia na 2-gim stopniu, a także naboru obcokrajowców do Szkoły Doktorskiej, oraz krótko- i długo-terminowe staże w najlepszych ośrodkach badawczych za granicą.
Wydział Inżynierii Materiałowej przywiązuje dużą wagę do współpracy z przemysłem. Na Wydziale prowadzone są doktoraty wdrożeniowe. Znakomita większość projektów badawczych realizowana jest we współpracy z partnerami przemysłowymi, także wykonywane są liczne prace usługowe na zlecenie przemysłu.

wydz inz mat PW

_____________________________________________

Wybory do Komitetów Naukowych działających przy Polskiej Akademii Nauk

6 października b.r. upłynął termin rejestracji osób uprawnionych do głosowania w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Warunek, aby co najmniej 60 samodzielnych pracowników naukowych zgłosiło wolę do skorzystania z legitymacji biernej został spełniony dla 71 komitetów.

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN znalazł się na trzecim miejscu, zaraz po Komitecie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie

https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-rejestracji-w-elektronicznym-systemie-wyborczym-polskiej-akademii-nauk/

_____________________________________________

Członkowie Rady Doskonałości Naukowej z Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w kadencji na lata 2024-2027

Komisja Wyborcza podała do wiadomości wyniki głosowania na kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej.
Dyscyplinę Inżynieria Materiałowa reprezentować będą:

prof. dr hab. Dariusz Kata - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Maria Sozańska - Politechnika Śląska

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska - Politechnika Warszawska - 333
prof. dr hab. Dariusz Kata - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 330
prof. dr hab. Maria Sozańska - Politechnika Śląska - 322
prof. dr hab. Agnieszka Sobczak-Kupiec - Politechnika Krakowska - 101
prof. dr hab. Ewa Mijowska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - 64
prof. dr hab. Katarzyna Pietrzak - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - 44

Wszelkie szczegóły dotyczące wyników wyborów do RDN można znaleźć pod linkiem:
https://www.rdn.gov.pl/wybory-do-rdn.wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej.html

_____________________________________________

XIII Konferencja Naukowa PLASTMET 2023

organizowana pod auspicjami Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN oraz Sekcji Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN,

7 do 10 listopada 2023 roku, Zamek w Łańcucie.

Szczegóły: https://plastmet.prz.edu.pl

_____________________________________________

Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Trwa proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN). Zgodnie z harmonogramem potwierdzenie w systemie ESWPAN prawa wyborczego będzie możliwe do 6 października.

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu logowania oraz samej procedury oraz obowiązującego Regulaminu znajdują się pod linkiem www.pan.pl zakładka: Komitety Naukowe/Wybory.

Prezydium KIMIM PAN

_____________________________________________

Lista kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej z Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w kadencji na lata 2024-2027

Komisja Wyborcza Rady Doskonałości Naukowej udostępniła listę kandydatów w wyborach na członków Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani. W Dziedzinie Nauk Inżynieryjno-technicznych w Dyscyplinie Inżynieria Materiałowa kandydatami są następujące osoby:

prof. dr hab. Dariusz Kata - podmioty zgłaszające: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Politechnika Łódzka; Politechnika Śląska
prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska - podmioty zgłaszające: Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Politechnika Gdańska; Politechnika Warszawska; Politechnika Łódzka; Politechnika Śląska
prof. dr hab. Ewa Mijowska - podmiot zgłaszający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Katarzyna Pietrzak - podmiot zgłaszający: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Agnieszka Sobczak-Kupiec - podmiot zgłaszający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. Maria Sozańska - podmioty zgłaszające: Politechnika Gdańska; Politechnika Łódzka; Politechnika Śląska

Głosowanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem systemu elektronicznego. Uprawnieni do udziału w wyborach będą mogli oddać głos na nie więcej niż trzech kandydatów. Głosowanie rozpocznie się 1 września i potrwa miesiąc.

Wszelkie szczegóły dotyczące wyborów do RDN można znaleźć pod linkiem: https://www.rdn.gov.pl/wybory-do-rdn.html

_____________________________________________

Zebranie Plenarne Nr 8 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

16 czerwca 2023 roku w Wiśle odbyło się VIII Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. W zebraniu uczestniczyło 19 członków Komitetu.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, prof. dr hab. inż. Paweł Zięba poprosił Rektora AGH prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa oraz prof. Ehrenfrieda Zschecha reprezentującego firmę DeepXscan Company o uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu Centrum Nanotomografii, wspólnej inicjatywy AGH i DeepXscan.

 

IMG 20230618 WA0001

IMG 20230618 WA0000


Następnie Przewodniczący przedstawił informacje dotyczące działalności Komitetu oraz planów na najbliższą przyszłość. Głównym, poruszanym wątkiem była kwestia ewaluacji jednostek naukowych oraz obowiązujących kryteriów tego procesu, a także kwestie związane z przyszłą kadencją Rady Doskonałości Nauki oraz Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

1

 

2

 

3

 

W kolejnym punkcie Zebrania Przewodniczący Sekcji przedstawili informacje o działalności oraz planach na rok 2023. Jako pierwsza została zaprezentowana działalność Sekcji Metalurgicznej. W zastępstwie Przewodniczącego Sekcji prof. dr hab. inż. Mirosława Karbowniczka, prof. dr hab. inż. Jerzy Łabaj przedstawił efekty dotychczasowej współpracy z Komisją Metalurgiczno-Odlewniczą O/PAN Kraków, oraz planów na realizację wspólnych Seminariów w bieżącym roku. Przekazał także informacje, że Przewodniczący Sekcji Metalurgicznej, prof. M. Karbowniczek, w bieżącym roku uzyskał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki.

Informacje dotyczące działalności Sekcji Procesów Technologicznych przedstawił, Przewodniczący, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, który zreferował plany spotkań oraz przyjętą tematykę prezentacji obejmujących obróbkę plastyczną i odlewnictwo oraz zagadnienia z nimi związane. Następnie Przewodniczący zwrócił uwagę na planowane działania przy opracowaniu artykułów przeglądowych, w których zaangażowane są osoby z różnych ośrodków naukowych, a także przedstawił zasady zgłaszania i nagradzania prac młodych naukowców.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Materiałów Metalowych przedstawiła prof. dr hab. inż. Maria Sozańska w zastępstwie Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kulika. W ramach działalności został przedstawiony plan pracy Sekcji w 2023 roku.
W podsumowaniu przedstawiono wykaz seminariów i konferencji, w których sekcja planuje aktywny udział.

W ramach działalności Sekcji Materiałów Niemetalowych, sprawozdanie przedstawiła prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska w zastępstwie Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzeja Błędzkiego. Sekcja w swej działalności planuje kontynuację organizacji m.in. międzynarodowej konferencji, a także został przedstawiony plan pracy Sekcji w 2023 roku.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów przedstawił prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel, w zastępstwie Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Marka Faryny. Zostały zaprezentowane plany dotyczące organizacji międzynarodowych konferencji, a także przedstawiono plan zebrań Sekcji
w 2023 roku.

Następnie prof. dr hab. inż. Dariusz Kata przedstawił wykład pt.: Nowe osiągnięcia w obszarze materiałów ceramicznych.

W kolejnym punkcie programu zebrania, Przewodniczący prof. dr hab. inż. Paweł Zięba przekazał informację, że z końcem bieżącego roku rezygnuje z funkcji Edytora czasopisma „Archives of Metallurgy and Materials” i proponuje na tę funkcję dr hab. inż. Maciej Szczerba, prof. IMiM. Propozycja ta spotkała się z jednomyślnym poparciem Członków KIMiM PAN.

W dalszej części kontynuowano dyskusję dotyczącą ewaluacji jednostek naukowych, w której zabierali głos prof. J. Lis, prof. N. Sobczak, prof. P. Zięba, prof. D. Kata. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że aktualne kryteria oceny wymagają dyskusji i przekonania Ministra Edukacji i Nauki odnośnie istotności dyscypliny inżynieria materiałowa.

_____________________________________________

Zmarła Profesor Izabella Krucińska

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom śp. Prof. dr hab. inż. Izabelli Krucińskiej.

Polska Nauka poniosła ogromną stratę. Odeszła uczona o wielkim talencie naukowym, inżynierskim i organizacyjnym, która swoją szeroką wiedzą i dobrą radą wspierała aktywnie swoich młodszych Kolegów i zainteresowanych studentów, zapewniając im jednocześnie swobodę działania.

Dzięki jej ogromniej wiedzy oraz szczeremu zaangażowaniu opublikowanych zostało nie tylko szereg, nadal często cytowanych, przełomowych prac naukowych z obszaru materiałoznawstwa i metrologii włókienniczej, ale zrealizowano także różne innowacyjne wdrożenia.

Profesor Krucińska w latach 2002 2008 pełniła funkcje Dziekana Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, była członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz współzałożycielem Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Profesor Krucińska pozostanie w naszej pamięci jako pionier i twórca szkoły naukowej w zakresie wyrobów włókienniczych wspierających ochronę zdrowia pacjentów i pracowników.

W imieniu Prezydium Komitetu
Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

_____________________________________________

Posiedzenie Sekcji Materiałów Niemetalowych PAN, 28 marca 2023r., Warszawa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL)

Więcej informacji - Przemysł Chemiczny 102/4 (2023)

 

Prezentacje uczestników posiedzenia Sekcji Materiałów Niemetalowych PAN

Dr hab. inż. Wojciech Błażejewski - Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Anna Janina Dolata - Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska - Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Konrad Szustakiewicz - Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

 

_____________________________________________

Zmarł Profesor Franciszek Grosman

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2. kwietnia 2023 r. zmarł prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman, absolwent i długoletni pracownik Politechniki Śląskiej, wybitny specjalista w zakresie przeróbki plastycznej materiałów litych i porowatych, autor i współautor licznych książek i publikacji naukowych oraz patentów i wdrożeń z zakresu przeróbki plastycznej, kierownik wielu projektów naukowych, ceniony dydaktyk oraz promotor i recenzent wielu prac doktorskich, przewodów habilitacyjnych i postępowań profesorskich.

więcej informacji...

 _____________________________________________

Forum Inżynierii Materiałowej

Zaproszenie na seminarium Forum Inżynierii Materiałowej, podczas którego referaty wygłoszą  prof. Aleksandra Mielewczyk-Gryń oraz prof. Ragnar Strandbakke

     więcej informacji...

 

 

 _____________________________________________

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

19 lutego 2023 r., podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej, Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Wśród laureatów znalazł się Członek Naszego Komitetu Prof. Mirosław Karbowniczek, który został uhonorowany nagrodą za monografię za monografię Electric Arc Furnace Steelmaking w kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Szczegóły wręczenia nagród: https://forumakademickie.pl/nagrody/przyznano-doroczne-nagrody-ministra-edukacji-i-nauki/

_____________________________________________

Stanowisko Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki

Stanowisko KIMiM PAN

_____________________________________________

Podsumowanie działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w roku 2022.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Trzeci rok działalności Komitetu w kadencji 2020-2023 był rokiem stopniowego powrotu do rzeczywistości po pandemii COVID. Wyrazem tego było zorganizowanie w Wieluniu wyjazdowego VI Zebrania Plenarnego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie poprzedziła wizyta w firmie Silum Sp. z o.o., która jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży odlewniczej, zwłaszcza w zakresie nowoczesnego odlewnictwa ciśnieniowego odpowiedzialnych części aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego (automotive). Nikt z nas nie mógł wtedy przypuszczać, że już 8 miesięcy później nie będzie wśród nas Głównego Organizatora tego spotkania, członka naszego Komitetu mgr inż. Macieja Asłanowicza. Możemy tylko zapewnić, że nie zapomnimy Macieja pamiętając, ile wniósł wartościowego do naszego gremium.

Rok 2022 przyniósł naszemu środowisku sukces, który nigdy w przeszłości się nie wydarzył. Nasze starania podjęte wspólnie z Polskim Towarzystwem Materiałoznawczym, wsparte przez Rady Dyscyplin Inżynieria Materiałowa i koordynowane przez Rektora AGH, JM Profesora Jerzego Lisa, członka rzeczywistego PAN, doprowadziły do ustanowienia nowego panelu ST 11 Inżynieria Materiałowa w Narodowym Centrum Nauki. Teraz już tylko od nas zależy, jak wykorzystamy ten fakt.

Z wielkim niepokojem oczekiwaliśmy na wyniki ewaluacji jednostek naukowych, zwłaszcza w kontekście zagrożeń płynących ze strony niektórych naukowców z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, którzy z końcem 2021 r. zadeklarowali zmianę na dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych z dyscypliną wiodącą inżynieria materiałowa, pomimo tego, że ich dorobek naukowy daleko odbiega od standardów przyjętych w tej dyscyplinie. Znalazło to swój wyraz podczas VII Zebrania Plenarnego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie na prośbę przewodniczącego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Prof. Pawła Zięby, skierowaną do Prezesa PTM Prof. Dariusza Katy, odbyło się podczas XXVI Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.
Podczas tej sesji Przewodniczący Komitetu Prof. P. Zięba wygłosił referat pt. „Dyscyplina Inżynieria Materiałowa- krajobraz po bitwie”, po którym odbyła się dyskusja panelowa pt. „Dokąd zmierza Inżynieria Materiałowa w Polsce?”. Miała ona charakter otwarty, zarówno dla osób uczestniczących w Seminarium PTM, jak również dla członków Komitetu, którzy uczestniczyli w Sesji II. Głosy w dyskusji dotyczyły głównie potrzeby doprecyzowania definicji „inżynierii materiałowej” oraz sposobu deklaracji pracowników reprezentujących różne jednostki do tej dyscypliny. Jednoznacznie potwierdzono, że aktualnie stosowane zasady ewaluacji jednostek naukowych wymagają dopracowania w celu eliminacji nieprawidłowości, które deprecjonują osiągnięcia jednostek od wielu lat funkcjonujących w obszarach badawczych związanych z inżynierią materiałową, jak i kształceniem kadry w tym obszarze.
Komitet z dezaprobatą odniósł się do praktyk niektórych podmiotów naukowych, które wykorzystując niedoskonałość systemu ewaluacji jednostek naukowych, dokonywało „transferu” pracowników naukowych i ich dorobku pomiędzy dziedzinami naukowymi. W ten sposób inżynieria materiałowa „wzbogaciła” się w „specjalistów”, którzy cały swój awans naukowy uzyskali w dziedzinie nauk chemicznych lub fizycznych, a nie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zostały opracowane rekomendacje, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji.

_____________________________________________

Seminarium naukowo-techniczne: WODÓR – Energia XXI w., 10-06-2022, Katowice

Seminarium odbyło się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Zostało objęte patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Wsparcia udzieliły także takie organizacje, jak: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu - Oddział Katowice, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Polskie Towarzystwo Stereologiczne oraz Portal h2poland.eu.

Więcej informacji o tym wydarzeniu:
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/o-przyszlosci-wodoru-rozmawiali-naukowcy-i-przedstawiciele-przemyslu/

_____________________________________________

Nie żyje mgr inż. Maciej Asłanowicz, Członek Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Macieja Asłanowicza, Członka Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk

O terminie i miejscu uroczystości pogrzebowej poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Najbliższej rodzinie, Małżonce i Synowi, najszczersze wyrazy współczuciaskłada

Prezydium Komitetu

Mgr inż. Maciej Asłanowicz (ur. 1950 r.) był absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Mechanicznego, inżynierem odlewnikiem o specjalności urządzenia odlewnicze. Pracę po studiach podejmuje w Odlewni Żeliwa Koluszki, dochodząc do stanowiska Głównego Technologa. Po dziesięciu latach pracy w Odlewni w Koluszkach przeszedł do pracy w KMW WIFAMA – Odlewnia na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Rozwoju. W 1988 roku założył firmę Ferro STOP Sp. z o.o. z udziałem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich i pełnił w niej funkcję Dyrektora.

Współwłaściciel firmy FERRO-TERM Sp. z o.o., którą założył w 1989 wraz z dwoma wspólnikami oraz siostrzanej firmy FERRO-MASZ Sp. Jawna. Firma ta, zaopatrująca polskie odlewnie w materiały i urządzenia, była wielokrotnie nagradzana i wyróżniany za działalność w sferze innowacyjnych technologii oraz biznesu, m.in. Gazelami Biznesu i Lider Nowoczesnych Technologii.

W 1995 r. Maciej Asłanowicz uzyskał – jako jeden z pierwszych w kraju – tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING). Od 1973 działacz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, wiceprezes oraz prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego STOP. Kilka kadencji wiceprezes ZG STOP, a w latach 2007 – 2011 prezes, a od 2015 Prezes Honorowy tej organizacji

Członek Akademii Inżynierskiej w Polsce i ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz PARPie. Z wielkim zrozumieniem i pietyzmem odnosił się do potrzeby współpracy nauki z przemysłem. Współtwórca wielu projektów celowych dla MSP, realizowanych w ramach Centrum Innowacji NOT, projektów badawczych finansowanych przez MNiSW oraz innowacyjnych projektów, realizowanych w ramach CI NOT, NCBR, PARP (prowadzenie i wdrożenie 25 projektów innowacyjnych). Autor 40 publikacji naukowo-technicznych w czasopismach krajowych i zagranicznych; ma na swym koncie ponad 20 patentów.

Organizator wielu imprez technicznych o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i zagranicznym, promującym technikę (sympozja, wystawy, konferencje). Racjonalizator, rzeczoznawca, wynalazca (21 patentów i wzorów użytkowych, kilkadziesiąt publikacji) z zakresu innowacyjnych technologii w odlewnictwie.

Współpracował z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie (w którym był członkiem Rady Naukowej), Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniką Łódzką. Założyciel i członek Zarządu Odlewniczej Izby Gospodarczej i członek Rady Programowej czasopisma branżowego „Przegląd Odlewnictwa”.

W 2009 roku uzyskał tytuł Srebrnego Inżyniera, a w 2012 roku tytuł Złotego Inżyniera; nagrody, przyznawanej przez jedno z najstarszych polskich czasopism – Przegląd Techniczny (wydawane od 1866 roku). Lider Nowoczesnych Technologii 2006 – Nagroda Prezydenta Łodzi. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką STOP z rubinem i Oznaką Honorową za Zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, nadanej przez Ministerstwo Gospodarki w 2015 r.

Mgr inż. Maciej Asłanowicz od 2020 roku był członkiem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Dał się poznać jako wspaniały Kolega i niezrównany organizator. Doprowadził do zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Komitetu w Wieluniu, połączonego z prezentacją i zwiedzaniem firmy. Jak ostatni raz rozmawialiśmy, miał pomysł na kolejne spotkanie Komitetu. Chciał także zorganizować forum pod nazwą Nauka-Przemysł w dobie kryzysu i recesji, ukierunkowane na branże odlewnicze w Polsce, w którym mieli uczestniczyć przedstawicieli wszystkich liczących się odlewni w kraju. Mieliśmy gotową koncepcję, pracowaliśmy nad szczegółami. Niestety postępująca gwałtownie choroba uniemożliwiła dalsze prace.

Zapamiętamy Maćka jako ciepłego, otwartego na innych Kolegę, zawsze chętnego do współpracy i pomocy. Potrafił do każdego gremium wnieś coś nowego, inspirującego. Będzie nam Jego obecności bardzo brakować. Ale wierzymy, że tam gdzie teraz przebywa, w pełni zrealizuje swoje plany, marzenia i pomysły.

Żegnaj, drogi Maćku…

_____________________________________________

Posiedzenie Sekcji Materiałów Niemetalowych KIMiM PAN

Dnia 16 listopada 2022 r., na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (PW), obradowała Sekcja Materiałów Niemetalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (KIMiM PAN).
Przedmiotem obrad była tematyka prac badawczych z zakresu materiałów polimerowych i kompozytowych, prowadzonych w ośrodkach reprezentowanych przez członków Sekcji.

Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Materiałów Niemetalowych KIMIM PAN

_____________________________________________

Stanowisko Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w sprawie postępu prac związanego z przygotowaniem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk z uwagą śledzi postęp prac związanych z przygotowaniem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w części dotyczącej Zaawansowanych Materiałów Inżynierskich, Technologii Procesów Materiałowych i Nanotechnologi. W pracach Grupy Roboczej Nr 8 uczestniczy dwóch członków Komitetu Prof. Anna Boczkowska oraz Prof. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN.

Znany nam jest dokument wypracowany wspólnym wysiłkiem przez Zespół Roboczy pod kierunkiem Prof. Leszka Dobrzańskiego. Oddaje on w pełnym zakresie oczekiwania środowiska związanego z Inżynierią Materiałową, reprezentującego jednostki uczelniane, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki zrzeszone w Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz inne podmioty prowadzące działalność nauko-badawczą lub badawczo-rozwojową.

W związku z tym ze zdumieniem dowiedzieliśmy się o przygotowaniu innego dokumentu, bezpośrednio przez Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, bez wiedzy i udziału Członków Grupy Roboczej. Po zapoznaniu się z tym dokumentem stwierdzamy kategorycznie, że w żaden sposób nie odpowiada on oczekiwaniom środowiska Inżynierii Materiałowej. Jest przygotowany niestarannie, z wieloma błędami merytorycznymi i logicznymi. W związku z tym nie powinien i nie może być przedmiotem jakiegokolwiek dalszego procedowania.

W imieniu Prezydium Komitetu
Przewodniczący, Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, czł. koresp. PAN

 

Opis specjalizacji: ZAAWANSOWANE MATERIAŁY INŻYNIERSKIE, TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH I NANOTECHNOLOGIA

_____________________________________________

Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN wybrana Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk

Koleżanki i Koledzy
Podczas 148. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN członek naszego Komitetu Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN została wybrana przez obecnych na Sesji Akademików na Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Pani Profesor obejmie tę zaszczytną funkcję z dniem 1 stycznia 2023 roku.
Jest to niesłychanie prestiżowe wyróżnienie dla Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, jak i całego środowiska naukowego związanego z Inżynierią Materiałową.
Pani Profesor, oprócz wyrazów najwyższego uznania, życzymy determinacji i pasji w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów Polskiej Akademii Nauk.
O wyborach Wiceprezesów PAN czytaj https://pan.pl/blog/wiceprezesi-pan-wybrani/

_____________________________________________

XVIII Międzynarodowa Konferencja TOFA 2022–Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys

Informacja o 18 Międzynarodowej Konferencji TOFA 2022 – Discussion Meeting on Thermodynamics of Alloys, Kraków,  pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

_____________________________________________

X Międzynarodowa Konferencja High Temperature Capillarity (HTC2022)

Informacja o 10 Międzynarodowej Konferencji High Temperature Capillarity (HTC2022), Kraków, pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

_____________________________________________

Ocena działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk

W dniu 29.09.2022 roku odbyło się spotkanie członków Komisji ds. oceny działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, w składzie: prof. Teodor Gotszalk (przewodniczący), dr hab. Marta Gmurek oraz dr hab. Anna Kłos.

Komisja ds. oceny Komitetów naukowych PAN pozytywnie ocenia działalność Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

Pełna treść oceny

_____________________________________________

Nominacja profesorska dla Pana dr hab. inż. Jerzego Łabaja

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczyposoplitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 21 listopada 2022r., nadał Panu dr. hab. inż. Jerzemu ŁABAJOWI tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych .

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć w działalności naukowej.

_____________________________________________

Wspólny sukces realizatorów projektu AMADEUS

Projekt "AMADEUS - Next GenerAtion MateriAls and Solid State DevicEs for Ultra High Temperature Energy Storage and Conversion" (Horizon 2020, Future Emerging Technologies FET-OPEN Program, realizowany w latach 2017-2019) był pierwszym projektem finansowanym przez Komisję Europejską w zakresie opracowania nowej generacji materiałów i urządzeń do magazynowania i przetwarzania energii w bardzo wysokich temperaturach, znacznie przekraczających 1000C, wykorzystując utajone ciepło krystalizacji materiałów zmiennofazowych (PCM - phase change materials).
W projekcie wzięło udział siedmiu partnerów z sześciu krajów europejskich, którzy opracowali nowe materiały PCM na bazie stopów krzemu, urządzenia termojonowe i termofotowoltaiczne (TPV) do konwersji energii oraz zbudowano prototyp magazynu energii, znajdującego się w siedzibie Koordynatora projektu - Polytechnic University of Madrid (https://cordis.europa.eu/project/id/737054).

Ówczesne Centrum Badań Wysokotemperaturowych Instytutu Odlewnictwa, kierowane przez prof. dr hab. inż. Natalię Sobczak brało udział nie tylko w realizacji zadań danego projektu, ale także w jego zarządzaniu, albowiem prof. N. Sobczak była członkiem Project Steering Committee oraz liderem Work Package 2 (WP2: Energy Storage Materials). Realizatorami WP2 były również Norvegian University of Science and Technology oraz University of Stuttgart. Zespół pod przewodnictwem prof. Natalii Sobczak z powodzeniem zajmował się niezwykle ambitnym zadaniem w dziedzinie inżynierii materiałowej: opracowaniem nowej generacji materiałów PCM o osnowie krzemu wraz z doborem materiałów do budowy pojemnika do długotrwałego magazynowania tych stopów w stanie ciekłym, ciekło-stałym i stałym w warunkach wysokiej i cyklicznie zmieniającej się temperatury, jak również dobór materiału termoizolacyjnego zapewniającego stabilną pracę urządzenia i minimalne straty energii.

W tegorocznym Konkursie Komisji Europejskiej Innovation Radar Prize 2022 w kategorii Kickstarters (https://era.gv.at/news-items/ec-announces-winners-of-eus-innovation-radar-prize-2022/), spośród 300 zgłoszeń, pierwszą nagrodę otrzymało zgłoszenie Polytechnic University of Madrid za innowacyjne rozwiązanie materiałowo-konstrukcyjne baterii termofotowoltaicznej, która magazynuje nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych w postaci ciepła utajonego, a następnie przetwarza je na energię elektryczną na żądanie. Zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość magazynowania dużych ilości energii przez długi czas, wykorzystując dostępne i tanie materiały. Stało się to możliwym dzięki pomyślnej realizacji projektu AMADEUS, finansowanego przez UE w ramach programu FET-OPEN, dedykowanego wsparciu wczesnej fazy nowatorskich i wykraczających poza aktualny stan wiedzy badań naukowych i technologicznych. W oparciu o wyniki projektu AMADEUS, w kolejnym niskonakładowym projekcie europejskim NATHALIE, zespół Politechniki w Madrycie określił nowe perspektywy i warunki zastosowania technologii AMADEUS (https://cordis.europa.eu/project/id/945858).
Gratulując naukowemu koordynatorowi projektu AMADEUS dr. Alejandro Datas oraz pozostałym konsorcjantom, składamy także serdeczne gratulacje w adres p. prof. Natalii Sobczak, człon. kor. PAN, która aktualnie kieruje Pracownią Teorii Procesów Metalurgicznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i jest członkiem naszego Komitetu.

Filmowa wersja opisu projektu AMADEUS jest dostępna pod linkami, podanymi poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=AyEmd-d-4u0
https://pl.pinterest.com/pin/110-amadeus-energy-storage-youtube--30962316172894710/

 

Konsorcjum AMADEUS

Konsorcjum projektu AMADEUS

 

Spotkania robocze AMADEUS

Spotkania robocze partnerów konsorcjum AMADEUS w siedzibach konsorcjantów

_____________________________________________

III Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Metale, Ceramika, Kompozyty”

Informacja o III Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Metale, Ceramika, Kompozyty” (IC MCC’3), Warna (Bułgaria) pod patronatem naukowym Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

_____________________________________________

Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie 2022

Członkowie Komitetu zostali zaliczeni do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem przyjętych wskaźników cytowań ich publikacji (całokształt kariery lub/i ranking za 2021 r.). To czwarta edycja rankingu zapoczątkowanego w 2019 r. Na podstawie publikacji w czasopiśmie PLOS Biology autorów z Uniwersytetu Stanforda, Elsevier oraz Scitech Strategies.

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4?fbclid=IwAR1dL1x6lHGCUcaQkC5ufgMgjcleMeHAgG6dPKx4UD3CJYJG2qxpxIVcQQ4

Lista zawiera nazwiska 2% naukowców uszeregowane na podstawie przyjętych wskaźników oceny dorobku naukowego, takich jak: index Hirscha, liczba cytowań, Impact Factor oraz rola i miejsce na liście autorów.

Miło nam poinformować, ze na liście znaleźli się:


1. Prof. Andrzej Błędzki
2. Prof. Władysław Gąsior
3. Prof. Adam Grajcar
4. Prof. Zbigniew Gronostajski
5. Prof. Leszek Jaroszewicz
6. Prof. Tadeusz Kulik
7. Prof. Małgorzata Lewandowska
8. Dr hab. inż. Wojciech Maziarz, prof. Instytutu
9. Prof. Natalia Sobczak
10. Prof. Tadeusz Wierzchoń
11. Prof. Paweł Zięba

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Prezydium Komitetu

_____________________________________________

Zebranie Plenarne Nr 7 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

17 października 2022 roku w Częstochowie odbyło się VII Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie na prośbę przewodniczącego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Prof. Pawła Zięby skierowaną do Prezesa PTM Prof. Dariusza Katy, odbyło się podczas XXVI Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego - Sesja II, pod wspólnym patronatem PTM i KIMiM.
W zebraniu w formie kontaktowej uczestniczyło 21 członków.

Podczas tej sesji Prof. P. Zięba wygłosił referat pt. „Dyscyplina Inżynieria Materiałowa- krajobraz po bitwie”, po którym odbyła się dyskusja panelowa pt. „Dokąd zmierza Inżynieria Materiałowa w Polsce?”. Miała ona charakter otwarty, zarówno dla osób uczestniczących w Seminarium PTM, jak również dla członków Komitetu, którzy uczestniczyli w Sesji II.
W dyskusji przedstawiono stanowisko przedstawicieli dyscypliny „inżynieria materiałowa” w odniesieniu do zebranych i przedstawionych danych statystycznych z poprzednich ocen przez Przewodniczącego Komitetu IMiM prof. Pawła Ziębę. Głosy w dyskusji dotyczyły głównie potrzeby doprecyzowania definicji „inżynierii materiałowej” oraz sposobu deklaracji pracowników reprezentujących różne jednostki do tej dyscypliny.
Jednoznacznie potwierdzono, że aktualnie stosowane zasady ewaluacji jednostek naukowych wymagają dopracowania w celu eliminacji nieprawidłowości, które deprecjonują osiągnięcia jednostek od wielu lat funkcjonujących w obszarach badawczych związanych z inżynierią materiałową jaki i kształceniem kadry w tym obszarze.

_____________________________________________

Informacje o posiedzeniach Sekcji

Wspólne zebranie Członków Sekcji Metalurgicznej Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej O/PAN w Krakowie, 19 października 2022r. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, przy ul. Czarnowiejskiej 66, paw. B5.

Spotkanie Sekcji Procesów Technologicznych w dniu 27 października 2022r. Miejsce spotkania wydział Odlewnictwa AGH, D8, sala konferencyjna Ip-112, ul. Reymonta 23.

Spotkanie Sekcji Materiałów Metalowych odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022r. w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ul. K. Miarki 12-14

_____________________________________________

Spotkanie Przewodniczących Komitetów PAN

Dnia 19 września odbyło się w trybie on-line spotkanie Przewodniczących Komitetów PAN. Podczas spotkania został zatwierdzony Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych. Regulamin ten, z chwilą zatwierdzenia przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, stanie się obowiązujący od kadencji Komitetów zaczynającej się w 2023 r.
W tym kontekście, Przewodniczący Komitetu, Prof. Paweł Zięba zwrócił także uwagę na brak mechanizmu weryfikacji kandydatów do Komitetu, zarówno wyborców, jak i wybieranych, z punktu widzenia dyscypliny naukowej, jaką reprezentują. Mechanizm taki pozwoliłby na uniknięcie sytuacji, jaka miała miejsce podczas ewaluacji jednostek naukowych za lata 2017-2021.
Dyskutowana była także działalność Komitetów w świetle przeprowadzonej oceny przez Polką Akademię Nauk. Przedstawione zostały wyniki monitoringu działalności stron internetowych poszczególnych Komitetów. Miło jest nam poinformować, ze wśród wyróżnionych Komitetów, znalazł się również Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii.

_____________________________________________

Ustanowienie nowego panelu dziedzinowego w NCN ST11: Inżynieria Materiałowa

Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 lipca 2022 roku został ustanowiony nowy panel ST11: Inżynieria Materiałowa.

UCHWAŁA NR 71/2022 RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie dyscyplin lub grup dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane konkursy Narodowego Centrum Nauki

_____________________________________________

3rd International Conference of Metals, Ceramics and Composities

26-28 września 2022r, Warna, Bułgaria
Konferencja pod patronatem naukowym Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk

Wiecej informacji na stronach konferencji...

_____________________________________________

XXIV Sympozjum „Kompozyty. Teoria i praktyka”

W dniach 1–3 czerwca br. w Brennej  (Beskid Śląski) odbyło się XXIV SympozjumKompozyty. Teoria i praktyka”, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych (PTMK), Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (Sekcja Materiałów Niemetalowych) oraz Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji na stonie 519 czasopisma Wiadomości Chemiczne  

_____________________________________________

Forum Inżynierii Materiałowej

Zaproszenie na seminarium Forum Inżynierii Materiałowej, podczas którego referaty wygłoszą  prof. Agnieszka Szkliniarz oraz prof. Rafał Babilas

     więcej informacji...

 

 

 _____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 6 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

24-25 kwietnia 2022 roku w Wieluniu odbyło się VI Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie odbyło się w formie hybrydowej z wykorzystaniem platformy Teams. W zebraniu w formie kontaktowej uczestniczyło 23 oraz 5 członków w formie zdalnej.

Zebranie poprzedziła wizyta w firmie Silum Sp. z o.o., która jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży odlewniczej specjalizującej się w odlewnictwie wysokociśnieniowym stopów aluminium dla odbiorców z obszaru AGD, motoryzacji i innych branż. Członkowie Komitetu mieli okazję do zapoznania się profilem produkcji i zapleczem laboratoryjnym, które zostało zaprezentowane przez Prezesa Wiesława Walczaka oraz vice Prezesów: Pawła Zawadzkiego, Igora Zawadzkiego, a także Dyrektora Technicznego Konrada Wrzały.

Podczas Zebrania Plenarnego zostały zaprezentowane plany poszczególnych sekcji na rok 2020, postępy jakie się dokonały w sprawie ustanowienia nowego panelu ST 11 Materials Engineering w Narodowym Centrum Nauki, niepokojące tendencje związane z przebiegiem ewaluacji jednostek naukowych w roku 2022, a szczególności zagrożeń płynących ze strony niektórych naukowców z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, którzy z końcem 2021 zadeklarowali zmianę na dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych z dyscypliną wiodącą inżynieria materiałowa, pomimo tego, że ich dorobek naukowy daleko odbiega od standardów przyjętych w tej dyscyplinie.

Przedstawiony został także postęp prac związany z programem strategicznym: „Materiały i technologie materiałowe w gospodarce obiegu zamkniętego” oraz udziałem w nowej inicjatywie Materials 2020 Manifesto.

 

DSCF4103a

DSCF4106a

DSCF4109a

DSCF4119a

DSCF4122a

DSCF4128a

_____________________________________________

Nickel superalloys. Recent development in liquid metals engineering

Z satysfakcją informujemy, że ukazała się książka pt. Nickel superalloys. Recent development in liquid metals engineering, której współautorami jest dwoje członków naszego Komitetu, Prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, czł. koresp. PAN oraz Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dr h.c.

Wydanie książki zostało objęte patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

Zachęcamy do zapoznania się z notatką o książce, której Autorką jest Pani Redaktor Agnieszka Rusinek, Wydawnictwa AGH.

Nickiel superalloys

_____________________________________________

Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie - uzupełnienie

Miło nam poinformować, że na liście najczęściej cytowanych naukowców w świecie znajduje się także nasz Kolega Prof. dr hab. inż. Adam Grajcar. Serdecznie gratulujemy. Poniżej zamieszczamy uzupełnioną listę Członków Komitetu najczęściej cytowanych w świecie.

Lista 2 procent najczęściej cytowanych naukowców na świecie, według zestawień World’s TOP 2% Scientists oceniających dorobek naukowy od początku kariery do roku 2019, a następnie do roku 2020 opublikowanych w magazynie PLOS Biology, w listopadzie 2021 r.
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3
a przygotowanych przez uczonych z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies.

Miło nam poinformować, ze na liście znaleźli się:

1. Prof. Andrzej Błędzki
2. Prof. Władysław Gąsior
3. Prof. Adam Grajcar
4. Prof. Zbigniew Gronostajski
5. Prof. Leszek Jaroszewicz
6. Prof. Tadeusz Kulik
7. Prof. Małgorzata Lewandowska
8. Prof. Paweł Zięba

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Prezydium Komitetu

_____________________________________________

Krótkie podsumowanie 2021 roku

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Minął drugi rok działalności Komitetu w kadencji 2020-2023. Mieliśmy nadzieję, że wrócimy do normalnego trybu naszej działalności, ale rzeczywistość okazała się bardziej wymagająca. Trwający stan pandemii Covid-19, spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 spowodował, że IV Zebranie Plenarne Komitetu odbyło się w trybie zdalnym. Tematem, który zdominował nasze posiedzenie była sprawa poparcia dla wniosku o utworzenie nowego panelu dziedzinowego Inżynieria Materiałowa w Narodowym Centrum Nauki. Wszyscy członkowie Komitetu jednomyślnie poparli nasze działania, prowadzone wspólnie z Polskim Towarzystwem Materiałoznawczym. Swoje poparcie wyrazili także wszyscy przewodniczący rad Dyscypliny Inżynieria Materiałowa obecni na zebraniu, za wyjątkiem Politechniki Gdańskiej. Na kanwie wystąpienia do NCN-u, Komitet przygotował także ekspertyzę pod tytułem Mapa Polski Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 2021.

Rok 2021 przyniósł także uruchomienie nowej inicjatywy pod nazwą Forum Inżynierii Materiałowej – jako platformy wymiany wiedzy i informacji w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Do końca 2021 odbyły się 4 tematyczne spotkania, podczas których przedstawiono 6 referatów wybitnych specjalistów z różnych obszarów nauki o materiałach. Niezależnie od Forum, aktywną działalność prowadziły poszczególne sekcje Komitetu, będąc współorganizatorem lub gospodarzem różnorodnych warsztatów i konferencji.

Chwila oddechu, którą żeśmy otrzymali od wirusa w okresie wczesno jesiennym została wykorzystana na przeprowadzenie XVII Konferencji Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk METALURGIA 2020, która zwieńczyła wieloletnią tradycję organizowania cieszących się uznaniem i renomą wielopokoleniowych polskojęzycznych Konferencji Sprawozdawczych byłego już Komitetu Metalurgii PAN. Konferencja zgromadziła 86 uczestników, specjalistów z dyscypliny metalurgia i współcześnie pojmowanej inżynierii materiałowej z całego kraju, co w istniejącej sytuacji uważamy za wielki sukces.

Konferencję połączono z kolejnym V Plenarnym Zebraniem Komitetu, które odbyło się w trybie hybrydowym; aczkolwiek cieszyliśmy się z osobistej obecności większości uczestników w Bukowinie Tatrzańskiej. Spotkanie było okazją do wstępnego podsumowania wszelkiej aktywności mającej miejsce w 2021 roku. Ponadto członkowie Komitetu zostali zapoznani z efektami inicjatywy podjętej wspólnie z Polskim Towarzystwem Materiałoznawczym, a dotyczącej kontynuacji programu strategicznego w NCBiR, dotyczącego inżynierii materiałowej.

_____________________________________________

Środowisko naukowe w Polsce potępia agresję Rosji na Ukrainę.

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Polska Akademia Nauk solidarna z Ukrainą

Protestują także naukowcy z Rosji (link przesłany dzięki uprzejmości Prof. A. Błędzkiego).
Uwaga! Po kliknięciu na tekst rosyjski jest wykaz wszystkich nazwisk.

List otwarty rosyjskich naukowców i dziennikarzy naukowych przeciwko wojnie z Ukrainą

_____________________________________________

Nadanie tytułu profesora

Z największa satysfakcją informujemy, że POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie nadania tytułu profesora, tytuł profesora nauk technicznych otrzymał nasz Kolega

dr hab. inż. Adam Zieliński

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.

_____________________________________________

Forum Inżynierii Materiałowej

Zaproszenie na seminarium Forum Inżynierii Materiałowej, podczas którego referaty wygłoszą  prof. Andrzej Lewenstam  oraz prof. Katarzyna Zakrzewska.

     więcej informacji...

 

 

_____________________________________________

Aktualny stan odlewnictwa na tle gospodarki światowej. Postcovidowe prognozy

Zachęcamy do lektury opracowania przygotowanego przez Prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka we współpracy z dr inż. Piotrem Dudkiem pt. "Aktualny stan odlewnictwa na tle gospodarki światowej. Postcovidowe prognozy", jaki ukazał się w Przeglądzie Odlewnictwa 11-12/2021.

_____________________________________________

Lista najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Koleżanki i Koledzy,
Ukazała się lista 2 procent najczęściej cytowanych naukowców na świecie, według zestawień World’s TOP 2% Scientists oceniających dorobek naukowy od początku kariery do roku 2019, a następnie do roku 2020 opublikowanych w magazynie PLOS Biology, w listopadzie 2021 r.
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3]
a przygotowanych przez uczonych z Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies.

Miło nam poinformować, ze na liście znaleźli się:

1. Prof. Andrzej Błędzki
2. Prof. Władysław Gąsior
3. Prof. Zbigniew Gronostajski
4. Prof. Leszek Jaroszewicz
5. Prof. Tadeusz Kulik
6. Prof. Małgorzata Lewandowska
7. Prof. Paweł Zięba

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Prezydium Komitetu

_____________________________________________

Specjalne wydanie Polymers "State-of-the-Art Polymer Science and Technology in Poland (2020,2021)"

https://www.mdpi.com/journal/polymers/special_issues/POL_2020_2021#info

_____________________________________________

Nowe informacje o działalności Sekcji Metalurgicznej

Seminarium Sekcji Metalurgicznej Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

W dniu 29 września 2021 r. odbyło się seminarium zorganizowane wspólnie przez Sekcję Metalurgiczną Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN oraz Komisję Metalurgiczno-Odlewniczą Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie. Wydarzenie miało miejsce w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej. W posiedzeniu uczestniczyło w sumie 26 osób, w tym 12 członków Sekcji.

Podczas seminarium został wygłoszony przez prof. Piotra Migasa referat pt. "Wysokotemperaturowa reometria oraz charakterystyki reologiczne wybranych systemów żużlowych”. Po przedstawieniu referatu odbyła się dyskusja podczas której głos zabrało 6 uczestników. Główne dyskutowane zagadnienia to możliwości aplikacyjne badań reologicznych w rzeczywistych procesach przemysłowych, a także trudności interpretacyjne uzyskanych wyników w przypadku prowadzenia badań żużli, czyli ciekłych roztworów tlenkowych, w których zachodzą reakcje redukcji tlenków żelaza z generowaniem dużych ilości pęcherzy gazowych.

W dalszej części seminarium przewodniczący Sekcji Metalurgicznej, prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek oraz przewodniczący Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej, prof. dr hab. inż. Marek Dziarmagowski omówili koncepcję współpracy obu jednostek PAN, obejmującą wspólne przedsięwzięcia w zakresie organizacji seminariów, spotkań i wydarzeń. Zarówno członkowie Sekcji, jak i Komisji mają bardzo zbliżone tematyki aktywności naukowej, niektóre osoby są jednocześnie członkami obu jednostek. Z tego powodu wspólne działania są jak najbardziej uzasadnione. Postanowiono organizować kolejne seminaria wspólnie.

W końcowej części spotkania odbyło się posiedzenie tylko członków Sekcji, na którym omówiono bieżące sprawy środowiska naukowego w obszarze zagadnień procesów metalurgii ekstrakcyjnej i  możliwości działania i planów Sekcji Metalurgicznej. Poruszono sprawę kondycji polskiego hutnictwa, w kontekście znaczącego wzrostu cen surowców (ceny rud, złomu, koksu, itp.), a szczególnie wzrostu cen energii i opłat typu akcyzowego (np. opłata za emisję CO2).

_____________________________________________

Nowe informacje o działalności Sekcji Procesów Technologicznych

I Plenarne posiedzenie Sekcji Procesów Technologicznych

Dnia 21 kwietnia 2021 odbyło się I Zebranie Sekcji Procesów Technologicznych  Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w formie zdalnej. W posiedzeniu uczestniczyło 35 osób.

Prezentacja ze spotkania

II Plenarne posiedzenie Sekcji Procesów Technologicznych

Dnia 18 listopada odbyło się II Zebranie Sekcji Procesów Technologicznych  Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w formie zdalnej. W posiedzeniu uczestniczyło 30 członków sekcji oraz 20 zaproszonych gości.

W trakcie seminarium dr inż. Łukasz Szymański, laureat tegorocznej edycji konkursu na najlepszą rozprawę doktorską Sekcji Procesów Technologicznych obronioną w 2020 roku z zakresu odlewnictwa, wygłosił referat „Warstwy kompozytowe wytwarzane in situ w odlewach na bazie stopów Fe",

Omówiono również postęp artykułów przeglądowych powstających w ramach Sekcji.

Prezentacja ze spotkania

_____________________________________________

Nowi Członkowie PAN

Koleżanki i Koledzy
Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas 145. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 3 grudnia 2021roku zostały podjęte uchwały o wyborze Prof. dr hab. inż. Natalii Sobczak na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk oraz Prof. dr hab. inż Jerzego Lisa na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.

Nowo wybranym członkom serdecznie gratulujemy.

_____________________________________________

Spotkanie z kierownictwem Narodowego Centrum Nauki

Koleżanki i Koledzy,
W dniu 2 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie z kierownictwem Narodowego Centrum Nauki w sprawie naszego pisma wystosowanego 9 kwietnia br., a dotyczącego reorganizacji niektórych paneli w NCN.
Ze spotkania tego została sporządzona notatka, której treść zamieszczamy poniżej.

a href="/files/Inżynieria%20materiałowa%20-%20notatka%20ze%20spotkania%202.11.2021.pdf">"otatka ze spotkania


Prezydium KIMiM PAN

_____________________________________________

XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk METALURGIA 2020

W dniach 20-22 października 2021 u podnóża Tatr, w Bukowinie Tatrzańskiej, odbyła się XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk METALURGIA 2020, zorganizowana przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich i Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

Konferencja zgromadziła 86 uczestników, specjalistów z dyscypliny metalurgia i współcześnie pojmowanej inżynierii materiałowej z całego kraju, wybitnych profesorów, samodzielnych pracowników nauki, członków korespondentów PAN, honorowych profesorów i doktorów, byłych i obecnych rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów, przewodniczących oraz wielu młodych adeptów nauki. Przybyli przedstawiciele instytutów PAN-owskich, uczelni wyższych i instytutów badawczych. Gośćmi honorowymi Konferencji byli: Pani Doktor Anna Wieczorek, koordynator dyscyplin w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych z Narodowego Centrum Nauki (która wygłosiła referat „Możliwości aplikacyjne projektów z dyscypliny Inżynieria Materiałowa”) oraz Pan Profesor Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych (z referatem „Przyszłość instytutów badawczych”).

Konferencja METALURGIA 2020 zwieńczyła wieloletnią tradycję organizowania cieszących się uznaniem i renomą wielopokoleniowych polskojęzycznych Konferencji Sprawozdawczych byłego już Komitetu Metalurgii PAN. W przeszłości Komitetowi Metalurgii przewodniczyli i ściśle z nim współpracowali Profesorowie Józef Zasadziński, Profesor Krzysztof Fitzner, Profesor Józef Dańko oraz profesor Kazimierz Świątkowski, blisko 30-letni Sekretarz Generalny. Od 2016 roku przewodniczenie Komitetowi Metalurgii PAN przypadło Profesorowi Józefowi Szczepanowi Suchemu i Profesorowi Rafałowi Dańko, jako nowemu Sekretarzowi Generalnemu. W obliczu niespodziewanego i tragicznego odejścia Profesora J. Sz. Suchego w 2018 roku, przygotowania do kolejnej konferencji sprawozdawczej stały się obligatoryjną misją nowo wybranego przewodniczącego – Profesora Jerzego Józefa Sobczaka. Praktycznie od początków, jak się w konsekwencji okazało już ostatniej kadencji, nasiliły się wieloletnie, uprzednie działania, zmierzające do połączenia dwóch komitetów PAN-owskich, Komitetu Metalurgii i Komitetu Nauki o Materiałach, zakończone przyjazną fuzją w roku 2019 w postaci utworzenia nowego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii pod przewodnictwem Pana Profesora Pawła Zięby, członka korespondenta PAN. Te działania nieprzypadkowo zbiegły się w czasie z zanikiem w oficjalnych wykazach ministerialnych dziedziny nauki, którą charakteryzuje sentencja, przypisywana Maxowi Planckowi: „…Metalurgia nie jest wszystkim, ale bez metalurgii wszystko jest niczym…”.  Kierownictwo nowego, połączonego Komitetu w pełni zaaprobowało kontynuację starań organizacji już XVII Konferencji Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii PAN METALURGIA 2020, zachowując zarówno formułę, jak i jej historyczną oprawę nazewniczą.

W pierwszym dniu Konferencji zaprezentowano cztery referaty plenarne, poświęcone zagadnieniom metalurgii ciekło-fazowej (Prof. Natalia Sobczak z IMIM PAN „Tajemniczy świat ciekłego metalu”), metalurgii proszków i metodom wytwarzania (Prof. Tomasz Czujko z WAT „Metody addytywne wytwarzania materiałów”), procesom przeróbki plastycznej (Prof. Zbigniew Gronostajski z Politechniki Wrocławskiej „Innowacje w procesach przeróbki plastycznej”) i metodom numerycznym (Prof. Andriy Burbelko z AGH „Modelowanie numeryczne zjawisk fizycznych w odlewnictwie’).  W kolejnych dniach w sumie wygłoszono 48 referatów, pogrupowanych w cztery bloki tematyczne: podstawy technologii, teoria procesów metalurgicznych, teoria procesów odlewniczych, fizyka metali i metaloznawstwo oraz metalurgia proszków.

Organizatorzy zadbali o wyczerpujący zestaw materiałów konferencyjnych: uczestnicy otrzymali blisko 80-stronicowy zbiór streszczeń każdego z wystąpień oraz 630-stronicową monografię pod tradycyjną nazwą „Metalurgia 2020”, wydaną przez Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (w serii druków Archives of Foundry Engineering), zawierającą 27 rozdziałów, powstałych na kanwie prac nadesłanych przez uczestników konferencji. Niepublikowane wystąpienia uczestników Konferencji zostaną wydane w specjalnym numerze czasopisma Archive of Metallurgy and Materials.

Przewodniczącym Honorowym Konferencji METALURGIA 2020 był Profesor Paweł Zięba, człon. kor. PAN, a Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu przewodniczył Profesor Jerzy J. Sobczak, dr h.c.

Opracowanie tekstu: Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

 

Monografia "Metalurgia 2020" wydana pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, a także Materiały konferencyjne będące efektem XVII Konferencji Sprawozdawczej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk METALURGIA 2020 są dostępne pod zakładkami: monografia Metalurgia 2020        a href="/filesMateriały konferencyjne.df"""materiały konferencyjne

_____________________________________________

Zebranie Plenarne Nr 5 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 22 października 2021 roku w Bukownie Tatrzańskiej odbyło się V Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

Przedstawiono wstępne podsumowanie z działalności Komitetu w 2021 roku. Obejmowało ono sprawę zmiany struktury niektórych paneli dziedzinowych w Narodowym Centrum Nauki w celu wyodrębnienia dyscypliny Inżynieria Materiałowa, dokumentu opracowanego przez Komitet przedstawiającego aktualną sytuację w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, jaka powstała w wyniku wprowadzenia w życie tzw. Ustawy 2.0, informacje na temat posiedzeń Rady Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN, działalność wydawniczą w części dotyczącej czasopisma Archives of Metallurgy and Materials oraz podsumowanie konferencji „Metalurgia 2020”.

Następnie, przewodniczący poszczególnych sekcji omówili swoją działalność w roku 2021.

W ostatnim punkcie programu Zebrania, w sprawach wniesionych przez Członków Komitetu dyskutowano na temat Jubileuszowego XXV Seminarium PTM, przedstawiono informacje o mającej się ukazać w wydawnictwie AGH, książce prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka. W związku z szeroko zakrojonymi inicjatywami na rzecz wzmocnienia znaczenia i dynamicznego rozwoju inżynierii materiałowej w krajowej gospodarce wystąpiono do Przewodniczącego z propozycją skierowania przez Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN listów intencyjnych do Rektorów uczelni, w celu szczególnego wsparcia i wzmocnienia pozycji tej dyscypliny, tak aby w przyszłości sprostać wyzwaniom nowoczesnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki.

_____________________________________________

Forum Inżynierii Materiałowej

Zaproszenie na seminarium Forum Inżynierii Materiałowej, podczas którego referaty wygłoszą  prof. Tomasz Goryczka oraz prof. Sudipta Seal.

   więcej informacji...

 

 

_____________________________________________

Plenarne posiedzenie Sekcji Materiałów Metalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

W dniu 23 września 2021 r. odbyło się plenarne posiedzenie Sekcji Materiałów Metalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

Wydarzenie miało miejsce w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej.

W posiedzeniu uczestniczyło 26 członków Sekcji. 

więcej informacji...

_____________________________________________

Nadanie tytułu profesora

Z największa satysfakcją informujemy, że POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie nadania tytułu profesora, tytuł profesora nauk technicznych otrzymała nasza Koleżanka

dr hab. inż. Halina Garbacz.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym

Prezydium Komitetu

_____________________________________________

Sekcja Materiałów Niemetalowych - aktualności

Nowe informacje o działalności Sekcji Materiałów Niemetalowych

_____________________________________________

Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek  - "Electric Arc Furnace Steelmaking"

Z satysfakcją informujemy, że ukazała się książka naszego Kolegi Prof. dr hab. inż. Mirosława Karbowniczka pt. "Electric Arc Furnace Steelmaking" wydana przez prestiżowe amerykańskie CRC Press Taylor & Francis Group.

Autorowi serdecznie gratulujemy, a wszystkich chętnych do zapoznania się z jej treścią zapraszamy na stronę wydawnictwa: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781003130949/electric-arc-furnace-steelmaking-miroslaw-karbowniczek

 

Zaplanowany termin oficjalnej medialnej prezentacji książki: 20 września 2021.

Prezydium Komitetu

_____________________________________________

II Posiedzenie Rady Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN

Koleżanki i Koledzy, Dnia 25 czerwca 2021 roku odbyło się II Posiedzenie Rady Przewodniczących Komitetów Naukowych PAN. Jednym z omawianych punktów był projekt Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych. Zostały przedyskutowane i przyjęte m.in. sprawy dotyczące struktury komitetów, począwszy od kadencji 2024-2028. Komitet na zebraniu plenarnym będzie ustalać strukturę z ewentualnym podziałem na sekcje, komisje lub zespoły zadaniowe. Jednakże członkami sekcji i komisji będą mogli być tylko członkowie komitetu. Natomiast do zespołów zadaniowych mogą być zapraszane inne osoby będące ekspertami, które nie wchodzą w skład Komitetu i nie są jego członkami. Całość Regulaminu będzie jeszcze analizowana przez Biuro Prawne PAN i podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Ważną informacją przekazaną podczas spotkania był aktualny stan stron internetowych komitetów. Oceniane były m.in. takie elementy, jak zamieszczenie składu komitetu, istnienie wersji angielskiej strony, danych kontaktowych czy zamieszczanie aktualności. Na 78 działających komitetów, tylko w stosunku do 25 nie było żadnych uwag.

Miło nam poinformować Koleżanki i Kolegów, że wśród nich znalazł się także Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.

Prezydium Komitetu

_____________________________________________

Wniosek o utworzenie Panelu ST11 „Inżynieria Materiałowa” w obszarze badawczym Nauk Ścisłych i Technicznych.

9 kwietnia 2021 Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, Rady Dyscyplin Inżynieria Materiałowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej oraz Warszawskiej, Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, w porozumieniu z Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej, Dziekanami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej oraz Dyrektorem Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN wystąpił do Rady Narodowego Centrum Nauki z wnioskiem o utworzenie odrębnego Panelu ST11 „Inżynieria Materiałowa” w obszarze badawczym Nauk Ścisłych i Technicznych. Wniosek został poparty uchwałami Rad Dyscyplin Inżynieria Materiałowa w całej Polsce.

Czekamy na odpowiedź, która będzie satysfakcjonować całą społeczność naukową pracującą w obszarze Inżynieria Materiałowa.

Prezydium Komitetu

_____________________________________________

Mapa Polski Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 2021

Przekazujemy Państwu dokument opracowany przez Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN przedstawiający aktualną sytuację w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, jaka powstała w wyniku wprowadzenia w życie tzw. Ustawy 2.0. Zachęcamy wszystkich do lektury.

Mapa Polski Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 2021

Prezydium Komitetu

_____________________________________________

Zebranie Plenarne Nr 4 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 25 marca 2021 roku odbyło się IV Zebranie Plenarne Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie odbyło się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex.

Podczas Zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w 2020 roku. Przewodniczący Komitetu prof. dr hab. inż. Paweł Zięba omówił najważniejsze aspekty działalności w świetle ograniczeń związanych z pandemią. Następnie sprawozdania z działalności poszczególnych Sekcji wchodzących w skład Komitetu przedstawili kolejno: dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ – Sekcja Metalurgiczna., prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski – Sekcja Procesów Technologicznych, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik – Sekcja Materiałów Metalowych, prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki – Sekcja Materiałów Niemetalowych, prof. dr hab. inż. Marek Faryna -  Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów.

Zebranie podjęło uchwałę w sprawie poparcia dla wniosku o utworzenie nowego panelu dziedzinowego Inżynieria Materiałowa w Narodowym Centrum Nauki w celu wyodrębnienia dyscypliny Inżynieria Materiałowa. W głosowaniu, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN jednogłośnie poparł wniosek.

W Zebraniu wzięli udział zaproszeni Goście reprezentujący krajowe Uczelnie Wyższe i Instytuty Badawcze w obszarze dyscypliny inżynieria materiałowa. W wyniku dyskusji zostało zadeklarowane poparcie inicjatywy KIMiM PAN w formie uchwał poszczególnych Rad Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Uczelni oraz Uchwał Rad Naukowych Instytutów Badawczych. 

W trakcie Zebrania prof. dr hab. inż. Maria Sozańska przedstawiła  inicjatywę powołania do życia Forum Inżynierii Materiałowej – jako platformy wymiany wiedzy i informacji w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Podczas Zebrania  przedstawiono kwestię wystąpienia KIMiM PAN do NCBiR dotyczącą kontynuacji programu dedykowanego inżynierii materiałowej.

Członkom Komitetu zostały przedstawione przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka informacje o planowanej w 2021 roku Konferencji Metalurgia 2020, która ze względów pandemicznych została przesunięta o rok.

Z kolei Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego prof. dr hab. inż. Dariusz Kata, przedstawił informacje dotyczące planowanej organizacji w bieżącym roku Jubileuszowego XXV Seminarium PTM.

Zebranie zakończyła  dyskusja na temat zbliżającej się ewaluacji jednostek naukowych oraz ewaluacji czasopism naukowych.

_____________________________________________

Wykład Inauguracyjny

Forum Inżynierii Materiałowej (Materials Engineering Forum)

        Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN                          

        Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

 

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze zorganizowało 28. stycznia 2021r. pierwsze otwarte seminarium Forum Inżynierii Materiałowej.

Wykład inauguracyjny na Forum Inżynierii Materiałowej wygłosił Prof. Ehrenfried Zschech (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden, Germany) pt.  „Extension of fracture mechanics to small dimensions  – Microcrack evolution and failure in 3D structured materials”. 

W spotkaniu uczestniczyło 121 osób.

_____________________________________________

Forum Inżynierii Materiałowej (Materials Engineering Forum)

        Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN                          

        Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze

 

Forum Inżynierii Materiałowej to nowa formuła międzyuczelnianych seminariów naukowych pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Forum ma na celu dalszą integrację środowiska naukowego skupionego w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Inicjatywą została podjęta przez trzy uczelnie: Politechnikę Warszawską, Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Śląską oraz Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. W skład Komitetu Organizacyjnego Forum wchodzą:

 • prof. dr hab. inż. Maria Sozańska – Politechnika Śląska (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Robert Filipek – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. inż. Maciej Szczerba, profesor instytutu – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. Hanna Myalska – Politechnika Śląska (sekretarz)
 • dr Bartosz Chmiela – Politechnika Śląska
 • dr inż. Paweł Gradoń – Politechnika Śląska
 • mgr inż. Damian Migas – Politechnika Śląska

Zaplecze techniczno – informatyczne zapewnia Politechnika Śląska, spotkania odbywają się na platformie Zoom.

_____________________________________________

Zdalny meeting/workshop Sekcji Materiałów Niemetalowych KIMiM PAN

Szanowni Państwo, Członkowie Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

W dniach 9-11 luty 2021 roku zaplanowany jest Zdalny meeting / workshop Sekcji Materiałów Niemetalowych KIMiM PAN

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams w dn. 09 - 11 luty 2021 r. 

W ramach, którego planowane jest przedstawienie swojej Katedry/zespołu, realizowanych obecnie tematów badawczych, współpracę krajowa i zagraniczną oraz planowane działania na najbliższe lata.

W załączeniu harmonogram oraz link do spotkań.

_____________________________________________

Krótkie podsumowanie mijającego roku

Kończący się wkrótce 2020 rok był dla wszystkich członków Komitetu Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk rokiem wyjątkowym. Wynikało to z faktu, że po raz pierwszy w historii IV Wydziału Nauk Technicznych PAN nastąpiło połączenie dwóch komitetów naukowych: Komitetu Nauki o Materiałach PAN i Komitetu Metalurgii PAN.

Zbiegło się to z wyborami według nowej formuły, zgodnie z którą prawo czynne i bierne zostało rozszerzone na wszystkich samodzielnych pracowników naukowych. Zatem przestało być przywilejem osób posiadających tytuł naukowy profesora. Co więcej, nowa formuła głosowania ograniczała istotnie możliwość wyboru kandydata reprezentującego jedną jednostkę naukową do 5 osób.

W tej sytuacji wybór 30-sto osobowej reprezentacji inżynierii materiałowej i metalurgii w obecnym kształcie, uznać trzeba za sukces i znak, że w nowej rzeczywistości będziemy w stanie harmonijnie współpracować.

Za sukces uważamy także przeprowadzenie, prawie w ostatniej chwili, inaugurującego Zebrania Plenarnego w sposób bezpośredni. W dostojnej Sali Posiedzeń Senatu AGH, wybraliśmy władze Komitetu i zarysowaliśmy plany na najbliższą przyszłość.

Niestety przyszłość okazała się być dość skomplikowaną materią z powodu zdarzeń nazywanych potocznie „pandemią koronowirusa”. Odcięła nas prawie ona od wszelkich kontaktów bezpośrednich, a przede wszystkim spotkań w ramach różnego rodzaju sympozjów, warsztatów, konferencji i posiedzeń.

W tej sytuacji przeprowadzenie, podczas dwóch tzw. „zdalnych” Zebrań Plenarnych Komitetu, spraw związanych z podziałem na sekcje, sformułowaniem planów działań sekcji oraz wyborem dodatkowych osób na członków Komitetu, należy traktować jako kolejny sukces.

Od samego początku działa w miarę sprawie kanał informacyjny, jakim jest strona internetowa Komitetu, uzupełniana na bieżąco i uaktualniana. Udało się także zainteresować dużą część członków Komitetu konferencją Electron Microscopy, zorganizowaną przez Politechnikę Śląską. Zapewnienie możliwości poprzez „Zoom” wysłuchania referatów, wzięcia udziału w dyskusji bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jest nową inicjatywą, które może się szerzej przyjąć w aktualnej i przedłużającej się krytycznej sytuacji związanej z pandemią.

Sprawą nierozstrzygniętą pozostaje status członków sekcji i w tej sprawie oczekujemy stanowiska wiceprezesa PAN. Jest to o tyle ważne, że pomyślna decyzja w tym względzie pozwoli na rozpoczęcie działania poszczególnych sekcji w pełnym zakresie zadań sformułowanych w ich planach.

Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie przełomowy i dojdzie do spotkania wszystkich członków Komitetu, a sekcje będą miały szansę na aktywne działanie.

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 3 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 23 października 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zebranie Plenarne Nr 3 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Jedynym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad uchwaleniem planu pracy poszczególnych sekcji Komitetu. Plan pracy został rozesłany wcześniej i był przedmiotem dyskusji wśród członków Komitetu. Po dokonaniu stosownych poprawek, zmian i uzupełnień został poddany pod głosowanie elektroniczne w systemie „Głosuj 24”.

W wyniku tajnego głosowanie przeprowadzonego w systemie „Głosuj 24” plan pracy został przyjęty zdecydowaną większością głosów.

Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Prof. dr hab. Antoni Rogalski pismem z dnia 19 listopada 2020 r. zaakceptował plan pracy i od tej chwili jest on oficjalnym dokumentem Komitetu.

W imieniu Prezydium Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Przewodniczący Komitetu

_____________________________________________

Czterech członków naszej Sekcji Materiałów Niemetalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN:

prof. Anna Boczkowska
prof. Tadeusz Uhl
prof. Andrzej Błędzki
dr inż. Andrzej Czulak

jest organizatorem 4 z 7 sesji kompozytowych online podczas Targów Kompozyt Expo w dniach 17 - 18 listopada 2020 r.

Więcej informacji pod adresem: https://www.kompozyt-expo.pl/pl/

_____________________________________________

Wręczenie nominacji na członków Komitetu

Wręczenie nominacji na członków Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN dla Prof. dr hab. inż. Rafała Dańki oraz mgr inż. Macieja Asłanowicza przez Przewodniczącego Komitetu prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę oraz z-cę Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka.

Wręczenie nominacji na członka Komitetu

 

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 2 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 12 sierpnia 2020 roku w trybie zdalnym odbyło się Zebranie Plenarne Nr 2 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Jedynym punktem obrad była dyskusja i głosowanie nad kandydatami na przewodniczących poszczególnych Sekcji.

W wyniku tajnego głosowanie przeprowadzonego w systemie „Głosuj 24” na przewodniczących poszczególnych sekcji zostali wybrani:

 1. Sekcja Metalurgiczna - Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek
 2. Sekcja Procesów Technologicznych -  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
 3. Sekcja Materiałów Metalowych - Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
 4. Sekcja Materiałów Niemetalowych - Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
 5. Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów - Prof. dr hab. inż. Marek Faryna

Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Prof. dr hab. Antoni Rogalski pismem z dnia 30 września 2020 r. zaakceptował powyższy wybór.

Kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w prowadzeniu działalności sekcji.

W imieniu Prezydium Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, Przewodniczący Komitetu

 

_____________________________________________

Zebrania Plenarne Nr 1 Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

Dnia 22 czerwca odbyło się I Zebranie Plenarnego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN. Zebranie miało charakter głosowania elektronicznego nad poszczególnymi punktami Programu w systemie Głosuj24.

Podczas Zebrania został przyjęty Regulaminu Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (link do Regulaminu), który wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Wiceprezesa PAN.

Zebranie podjęło także Uchwałę w sprawie Honorowego Przewodniczącego Komitetu Prof. dr hab. inż. Marka Hetmańczyka, w której można przeczytać:

Członkowie Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk radością witają w swoim gronie dotychczasowego Honorowego Przewodniczącego Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk Profesora dr hab. inż. Marka HETMAŃCZYKA. Jest dla nas wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, że Pan Profesor będzie mógł z nami współpracować jako Honorowy Przewodniczący Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Ogromny osobisty wkład Pana Profesora w rozwój polskiej nauki o materiałach, zapał i postawa w dążeniu do celu są dla nas wzorem i inspiracją. Liczymy na pomoc, wsparcie i dobre rady w sprawach dotyczących działalności Komitetu.

 

W wyniku głosowanie w skład Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN zostali przyjęci:

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki
 2. Dr hab. inż. Rafał Dańko, Prof. AGH
 3. Mgr inż. Maciej Asłanowicz

Zebranie zatwierdziło także nową strukturę Komitetu składającą się 5 Sekcji:

 1. Sekcja Metalurgiczna
 2. Sekcja Procesów Technologicznych
 3. Sekcja Materiałów Metalowych
 4. Sekcja Materiałów Niemetalowych
 5. Sekcja Badań, Charakterystyki Struktury i Właściwości Materiałów.

 

_____________________________________________

Szanowni Członkowie Komitetu,

Stan związany z panującą pandemią koronawirusa przedłuża się i na pewno w niedalekiej przyszłości nie uda się nam zorganizować Plenarnego Posiedzenia Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN w formie tradycyjnej. W związku z tym, za wiedzą i aprobatą Dziekana IV Wydziału Nauk Technicznych PAN, a także po dyskusji w Prezydium Komitetu, ogłaszam posiedzenie internetowe na dzień 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) z formalnym rozpoczęciem od godz. 10:00.

Program Zebrania, jego omówienie oraz inne towarzyszące materiały zostały dostarczone do Państwa drogą mailową. W regulaminowych dwóch tygodniach, jakie dzielą nas od terminu posiedzenia, oczekujemy od Państwa propozycji, sugestii oraz wniosków, które prosimy przesyłać na ręce Sekretarza Komitetu. Będą się z nimi mogli zapoznać wszyscy Członkowie Komitetu. Otrzymane wnioski zostaną podsumowane przez Prezydium i przesłane do Członków Komitetu przed rozpoczęciem głosowań elektronicznych w dniu 22 czerwca 2020 roku. Wszystkie informacje niezbędne do głosowania elektronicznego zostaną przesłane bezpośrednio przed dniem 22 czerwca 2020 roku.

Z najlepszymi życzeniami,

Przewodniczący Komitetu
Paweł Zięba

 

_____________________________________________

Profesor Jerzy Lis, Rektorem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie!

25 maja 2020 roku Jerzy Lis, nasz Kolega i Członek Komitetu, został wybrany Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej.

Magnificencjo Rektorze, serdeczne gratulacje i życzenia, aby ten wielki okręt nazywany Akademią Górniczo-Hutniczą pływał po wodach spokojnych, a jego Sternik wyznaczał kurs, który zawsze doprowadzi do zamierzonego celu.

Informacja o wyborze dostępna jest:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82384%2Ckrakow-prof-jerzy-lis-wybrany-na-rektora-akademii-gorniczo-hutniczej.html

 

_____________________________________________

Dnia 10 marca 2020 na inauguracyjnym posiedzenia Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN zostały podjęte pierwsze decyzje.

 

Ukonstytuowało się Prezydium Komitetu w składzie:

 

1. Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, czł. kor. PAN (IMIM PAN)

2. Vice Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dr h.c. (AGH)

3. Vice Przewodniczący- Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska)

4. Sekretarz- dr hab. inż. Jerzy Łabaj, Prof. PŚl (Politechnika Śląska)

 

Dnia 21 kwietnia 2020 roku Prezydium PAN podjęło uchwałę powołującą Prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę na Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

(załącznik: PPAN_U_9_2020)