Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze: http://ptm-materials.pl/

Polskie Towarzystwo Mikroskopowe: http://www.ptmi.agh.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych: https://ptmk.net/