Zmarł Profesor Wacław Królikowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 listopada 2021 roku zmarł w wieku 94 lat

Prof. dr inż. Wacław Królikowski, Doktor Honoris Causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

a href="/filesNekrolog_Prof_W._Królikowski.pdf"""nekrolog

 

_____________________________________________

Zmarł Profesor Ryszard Ciach

Wspomnienie o Profesorze Ryszardzie Ciachu

 

_____________________________________________

Zmarł nasz Kolega, Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek.

Wspomnienie o Zmarłym: https://www.ceramika.agh.edu.pl/images/wydarzenia/Profesor_Jan_Chlopek_1952-2020_Spolecznosc_WIMiC.pdf

 

_____________________________________________

Zmarł Profesor Ludomir Ślusarski.

Prof. dr hab. inż. Ludomir Ślusarski, znany w kraju i zagranicą specjalista z zakresu technologii i inżynierii materiałów polimerowych, a w szczególności elastomerów, był absolwentem Wydziału Chemicznego PŁ, dyplomowanym w 1955 roku. Po uzyskaniu w 1963 roku stopnia doktora nauk technicznych dr inż. L. Ślusarski odbył roczny staż naukowy w Moskiewskim Instytucie Lekkiej Technologii Chemicznej. W 1991 roku odbył półroczny staż naukowy w Hannowerze. W 1987 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, w 1990 roku dr hab. inż. L. Ślusarski uzyskał tytuł profesora, a w 1995 roku stanowisko prof. zwyczajnego.

Profesor L. Ślusarski pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na rzecz nauki. Od roku 1987 był członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN. W latach 1994-2001 był członkiem Executive Committee of the European Access Network. W latach 1997-2000 był członkiem Komitetu badań Naukowych, a w latach 2005-2008 członkiem Rady Nauki MN i SW. Prof. L. Ślusarski był ekspertem NCBiR, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa i Instytutu Przemysłu Gumowego, oraz członkiem redakcji kilku czasopism. Profesor L. Ślusarski dwukrotnie był przewodniczącym konferencji międzynarodowych „Fillers for the New Millenium” w Łodzi (2001 r.) i Alicante (2003 r.).

Opracowane w Zakładzie Technologii Kauczuku i Gumy technologie, zastrzeżone patentami, zostały wykorzystane do produkcji otulin do maszyn włókienniczych (Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Edukacji Narodowej w 1986 roku), do produkcji materiałów polimerowych dla górnictwa, (wdrożona w K.W.B. Bełchatów w 1982 roku), do produkcji części gumowych do maszyn włókienniczych (wdrożona w Zakładach „Eltech” w Bielsku Białej w 1990 roku), do produkcji protektorów gumowych do elektrolizerów dużej mocy, (wdrożona w latach 1988-1990 w K.W.B. Bełchatów).