Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba (IMIM PAN)
członek korespondent PAN
 
 
Honorowy Przewodniczący
 
Prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk
 

Vice Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak, dr h.c. (AGH)
 

Vice Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (Politechnika Warszawska)

 

Sekretarz Komitetu

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łabaj (Politechnika Śląska)