Uchwała Prezydium PAN o utworzeniu Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (załącznik: ZO_PAN_U_2_2019)

 

Regulamin Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (załącznik: Regulamin KIMiM PAN)

 

Zasady rozliczania delegacji (załącznik: Delegacje)