REFERATY:

Prof. Adam Mazurkiewicz

- Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy i transferu technologii w obszarze zaawansowanych technologii materiałowych na przykładzie działalności Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB i Programu Wieloletniego PW-004".
Mazurkiewicz.pdf

Doc. dr hab. inż. Jan Walkowicz - Innowacje, wielostopniowe technologie PAPVD i hybrydowe urządzenia do ich realizacji w skali przemysłowej.
Walkowicz.pdf

Dr inż. Jerzy Smolik - Aplikacje hybrydowych technologii inżynierii powierzchni w praktyce produkcyjnej.
Smolik.pdf

Doc dr hab. Marek Faryna (IMIM PAN) - Najnowsze osiągnięcia i perspektywy rozwoju metody EBSD w skaningowej mikroskopii elektronowej.
Faryna.pdf

Doc. dr hab. Jerzy Morgiel (IMIM PAN) - Nowe możliwości charakterystyki materiałów w świetle stosowania techniki FIB (wycinania wiązką jonów).
Morgiel.pdf

Doc. dr hab. Natalia Sobczak (Instytut Odlewnictwa)- Metody badań właściwości fizyko-chemicznych ciekłych metali i stopów.

Dr Tomasz Czeppe (IMIM PAN) - Skaningowa Kalorymetria Różnicowa i jej wykorzystanie w badaniach materiałów.
Czeppe.pdf

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - Metody Monte Carlo w badaniach przemian strukturalnych.
Kozubski.pdf

Dr inż. Jerzy Jedliński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - Zastosowanie metod analizy składu powierzchni i warstw powierzchniowych (SIMS, XPS) w badaniach materiałów.
Jedlinski.pdf